Thẻ tạm trú cho người nước ngoài ở Việt Nam lấy nhanh trong ngày - PNVT

Làm thẻ tạm trú cho người nước ngoài

Làm thẻ tạm trú cho người nước ngoài TRONG NGÀY là một trong những dịch vụ quan trọng của PNVT, giúp người lao động nước ngoài có thể lưu trú hợp pháp trên lãnh thổ Việt Nam. Theo quy định tại khoản 3 – điều 15 – Pháp …