Dịch vụ làm thẻ tạm trú cho người nước ngoài ở Việt Nam uy tín #1

Thẻ tạm trú có thể xem là thị thực 2-5 năm, có thể tự do xuất nhập cảnh trong thời gian hiệu lực. Thẻ tạm trú Phú Ngọc Việt đảm bảo dịch vụ làm thẻ tạm trú cho người nước ngoài nhanh trong 1 ngày, uy tín, giá rẻ…Đặc biệt, giải quyết các trường hợp khó như chuyển đổi mục đích thẻ tạm trú, gia hạn thẻ tạm trú…
Scroll to Top