Dịch vụ làm thẻ tạm trú cho người nước ngoài ở Việt Nam uy tín #1

Thẻ tạm trú có thể xem là thị thực 2-5 năm, có thể tự do xuất nhập cảnh trong thời gian hiệu lực. Thẻ tạm trú Phú Ngọc Việt đảm bảo dịch vụ làm thẻ tạm trú cho người nước ngoài nhanh trong 1 ngày, uy tín, giá rẻ…Đặc biệt, giải quyết các trường hợp khó như chuyển đổi mục đích thẻ tạm trú, gia hạn thẻ tạm trú…
thẻ tạm trú cho người đại diện theo pháp luật

Làm sao làm thẻ tạm trú cho người đại diện theo pháp luật?

Người đại diện theo pháp luật(NĐDTPL) là cá nhân đại diện cho doanh nghiệp thực hiện các quyền và nghĩa vụ phát sinh trong giao dịch của doanh nghiệp, tham gia giải quyết việc dân sự với tư cách là người đại diện cho doanh nghiệp – nguyên đơn, bị đơn, người có quyền và …

Làm sao làm thẻ tạm trú cho người đại diện theo pháp luật?

thẻ tạm trú cho chủ đầu tư, thành viên góp vốn dưới 3 tỷ

Làm sao để làm thẻ tạm trú cho chủ đầu tư, thành viên góp vốn dưới 3 tỷ?

Sếp bạn đã có thẻ tạm trú ở Việt Nam, nhưng hiện tại không làm được thẻ tạm trú nữa vì số  vốn góp không đến 3 tỷ. Vậy làm sao để xin được thẻ tạm trú mới để được xuất nhập cảnh nhiều lần, lưu trú hợp pháp, lâu dài ở Việt Nam? Cách …

Làm sao để làm thẻ tạm trú cho chủ đầu tư, thành viên góp vốn dưới 3 tỷ?

Scroll to Top