BOCA trong document legalization của Trung Quốc là gì?

BOCA trong document legalization của Trung Quốc là gì? vì đây là từ viết tắt, vì vậy gây khó khăn cho người dịch, tuy nhiên, nếu biết được tài liệu này thuộc phạm vi xử lý của bộ ngoại giao, thì sẽ giúp ích cho chúng ta dễ dàng đoán nghĩa.

Thẻ tạm trú cho người nước ngoài

Điều kiện cấp thẻ tạm trú cho người nước ngoài

BOCA trong document legalization của Trung Quốc là gì

BOCA trong document legalization của Trung Quốc là gì?

Document legalization là giấy chứng thực của lãnh sự, để xác nhận bản dịch / tài liệu là đúng bản gốc/ là thật / là sao y bản chính đúng….

Chính vị vậy, chúng ta đoán được tài liệu này thuộc phạm vi xử lý của lãnh sự, từ đó chúng ta đoán nghĩa

BOCA là viết tắt của từ gì?

BOCA là viết tắt của Bureau Of Consular Affairs, là hợp của 4 từ đầu, tạm dịch là Cục lãnh sự, trực thuộc Bộ ngoại giao

Như vậy BOCA trong document legalization của Trung Quốc là gì? đã được “hóa giải”, BOCA tạm dịch là Cục lãnh sự.

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top