CHI CỤC KIỂM DỊCH THỰC VẬT VÙNG II

Tên công ty – Mã số thuế: CHI CỤC KIỂM DỊCH THỰC VẬT VÙNG II
Tên giao dịch (tiếng Anh): PLANT QUARANTINE SUBDEPARTMENT REGION II
Địa chỉ: 28 Mạc Đĩnh Chi, Phường Đakao, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh
Địa chỉ tiếng Anh: 28 Mac Dinh Chi Street, Da Kao Ward, District 1, Ho Chi Minh City
Quốc gia- tỉnh:

Send Message to listing owner

Listing Title: CHI CỤC KIỂM DỊCH THỰC VẬT VÙNG II

EnglishVietnamUnknown