CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN BẤT ĐỘNG SẢN HUDLAND

Tên công ty – Mã số thuế: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN BẤT ĐỘNG SẢN HUDLAND
Tên giao dịch (tiếng Anh): HUDLAND REAL ESTATE INVESTMENT AND DEVELOPMENT JOINT STOCK COMPANY
Địa chỉ: Tầng 5,Toà nhà HUD BUILDING, 430 Ngô Gia Tự, Phường Đức Giang, Quận Long Biên, Hà Nội
Địa chỉ tiếng Anh: 5th floor, HUD BUILDING, 430 Ngo Gia Tu Street, Duc Giang Ward, Long Bien District, Hanoi
Đại diện pháp luật: Phạm Cao Sơn
Quốc gia- tỉnh:

Send Message to listing owner

Listing Title: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN BẤT ĐỘNG SẢN HUDLAND

EnglishVietnamUnknown