CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ HỖ TRỢ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC SMART

Tên công ty – Mã số thuế: CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ HỖ TRỢ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC SMART
Tên viết tắt: SMART RESEARCH CORP
Địa chỉ: 38 Đường số 27, Phường Tân Quy, Quận 7, TP Hồ Chí Minh
Địa chỉ tiếng Anh: 38, Street NO. 27, Tan Quy Ward, District 7, Ho Chi Minh City
Đại diện pháp luật: Trần Thị Minh Nguyệt
Mã số thuế : 0311020087 (27/07/2011)
Giấy phép kinh doanh: 0311020087 (27/07/2011)
Quốc gia- tỉnh:

Send Message to listing owner

Listing Title: CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ HỖ TRỢ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC SMART

EnglishVietnamUnknown