Công ty Hyundai Engineering Co., Ltd Hàn Quốc

Tên công ty – Mã số thuế: Công ty Hyundai Engineering Co., Ltd Hàn Quốc
Tên giao dịch (tiếng Anh): Hyundai Engineering Co., Ltd Korea
Địa chỉ: Lô XN01, KCN Đại An, TP Hải Dương, Tỉnh HD – Phường Tứ Minh – Thành phố Hải Dương – Hải Dương
Địa chỉ tiếng Anh: Lot # XN01, Dai An Extended Industrial Zone, Hai Duong City, Hai Duong Province
Quốc gia- tỉnh:

Send Message to listing owner

Listing Title: Công ty Hyundai Engineering Co., Ltd Hàn Quốc

EnglishVietnamUnknown