Other countries

Tên công ty – Mã số thuế: Nhà Máy Nhiệt Điện Phong Điền
Tên giao dịch (tiếng Anh): Phong Dien Thermal Power Plant
Quốc gia- tỉnh:
Tên công ty – Mã số thuế: Viện Kinh Tế Việt Nam
Tên giao dịch (tiếng Anh): Vietnam Institute of Economics
Quốc gia- tỉnh:
Tên giao dịch (tiếng Anh): EXCUTIVE COMMITTEE OF FELLOW COUNTRYMEN ASSOCIATION OF SOC TRANG PROVINCE IN HOCHIMINH CITY
Quốc gia- tỉnh:
Tên giao dịch (tiếng Anh): United States Secretary of Homeland Security
Tên viết tắt: DHS
Quốc gia- tỉnh:
Tên công ty – Mã số thuế: Công ty cổ phần chứng khoán Nam An
Tên giao dịch (tiếng Anh): Nam An Securities
Quốc gia- tỉnh:
Tên công ty – Mã số thuế: Công ty Songuon tại Campuchia
Tên giao dịch (tiếng Anh): SO NGUON GROUP Co., Ltd
Quốc gia- tỉnh:
Tên công ty – Mã số thuế: CÔNG TY TNHH SỸ NGUYÊN – 3500635130
Tên giao dịch (tiếng Anh): Sy Nguyen Company Limited
Quốc gia- tỉnh:
Tên công ty – Mã số thuế: Diễn đàn gỗ toàn cầu (của Anh)
Tên giao dịch (tiếng Anh): Global Timber Forum
Tên viết tắt: GTF
Quốc gia- tỉnh:
Tên công ty – Mã số thuế: Hội Đồng Hương Sóc Trăng Tại Tp. HCM
Tên giao dịch (tiếng Anh): FELLOW COUNTRYMEN ASSOCIATION OF SOC TRANG PROVINCE IN HOCHIMINH CITY
Quốc gia- tỉnh:
Tên công ty – Mã số thuế: Quỹ Tài chính quốc tế
Tên giao dịch (tiếng Anh): International Financial Fund
Tên viết tắt: IFF
Quốc gia- tỉnh:
EnglishVietnamUnknown