CỤC THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ VÀ KINH TẾ SỐ

Tên công ty – Mã số thuế: CỤC THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ VÀ KINH TẾ SỐ
Tên giao dịch (tiếng Anh): Viet Nam E-commerce and Information Technology Agency
Tên viết tắt: VECITA
Địa chỉ: Số 21 Ngô Quyền, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
Địa chỉ tiếng Anh: 21 Ngo Quyen Street, Hoan Kiem District, Hanoi
Đại diện pháp luật: Đặng Hoàng Hải
Mã số thuế : 0102897491
Ngành nghề chính: Hoạt động của Đảng cộng sản, tổ chức chính trị – xã hội, quản lý nhà nước, an ninh quốc phòng và bảo đảm xã hội bắt buộc
Quốc gia- tỉnh:

Send Message to listing owner

Listing Title: CỤC THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ VÀ KINH TẾ SỐ

EnglishVietnamUnknown