Hộ kinh doanh: Cơ Sở gia công cơ khí Thái Dương

Tên công ty – Mã số thuế: Hộ kinh doanh: Cơ Sở gia công cơ khí Thái Dương
Tên giao dịch (tiếng Anh): Business household: Thai Duong mechanical processing establishment
Địa chỉ: Số 55, đường 366, ấp Mũi Lớn 1, xã Tân An Hội, Củ Chi, HCM
Địa chỉ tiếng Anh: No. 55, Street 366, Mui Lon 1 Hamlet, Tan An Hoi Commune, Cu Chi District, Ho Chi Minh City
Mã số thuế : 8117380541
Giấy phép kinh doanh: 8117380541
Quốc gia- tỉnh:

Send Message to listing owner

Listing Title: Hộ kinh doanh: Cơ Sở gia công cơ khí Thái Dương

EnglishVietnamUnknown