HỌC VIỆN QUÂN Y – 0500205164

Tên công ty – Mã số thuế: HỌC VIỆN QUÂN Y – 0500205164
Tên giao dịch (tiếng Anh): Vietnam Military Medical Academy
Địa chỉ: 160 Phùng Hưng, Phường Phúc La, Quận Hà Đông, Hà Nội
Địa chỉ tiếng Anh: 160 Phung Hung Street, Phuc La Ward, Ha Dong District, Hanoi City
Đại diện pháp luật: Đỗ Quyết
Mã số thuế : 0500205164 (01/01/1996)
Ngành nghề chính: Hoạt động của các bệnh viện, trạm xá
Giấy phép kinh doanh: 0500205164 (01/01/1996)
Quốc gia- tỉnh:

Send Message to listing owner

Listing Title: HỌC VIỆN QUÂN Y – 0500205164

EnglishVietnamUnknown