Tổng Công ty Đầu tư và phát triển Công nghiệp – Công ty TNHH MTV

Tên công ty – Mã số thuế: Tổng Công ty Đầu tư và phát triển Công nghiệp – Công ty TNHH MTV
Tên giao dịch (tiếng Anh): Becamex IDC Corp.
Tên viết tắt: Becamex IDC
Địa chỉ: 230 Đại lộ Bình Dương (Công Ty Đầu Tư & PT Công Nghiệp), Thành phố Thủ Dầu Một, Bình Dương
Địa chỉ tiếng Anh: 230 Binh Duong Avenue, Thu Dau Mot City, Binh Duong Province
Quốc gia- tỉnh:

Send Message to listing owner

Listing Title: Tổng Công ty Đầu tư và phát triển Công nghiệp – Công ty TNHH MTV

EnglishVietnamUnknown