TỔNG CỤC THỂ DỤC THỂ THAO – 0104004552

Tên công ty – Mã số thuế: TỔNG CỤC THỂ DỤC THỂ THAO – 0104004552
Tên giao dịch (tiếng Anh): General Department of Sport
Địa chỉ: 36 Trần Phú, Quận Ba Đình, Hà Nội
Địa chỉ tiếng Anh: 36 Tran Phu, Ba Dinh District, Hanoi City
Ngành nghề chính: Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác chưa được phân vào đâu
Quốc gia- tỉnh:

Send Message to listing owner

Listing Title: TỔNG CỤC THỂ DỤC THỂ THAO – 0104004552

EnglishVietnamUnknown