TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU VÀ PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC NGƯỜI KHUYẾT TẬT

Tên công ty – Mã số thuế: TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU VÀ PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC NGƯỜI KHUYẾT TẬT
Tên giao dịch (tiếng Anh): Disability Research & Capacity Development
Tên viết tắt: DRD
Địa chỉ: 97N Nguyễn Duy Dương P.09 – Phường 09 – Quận 5 – TP Hồ Chí Minh
Địa chỉ tiếng Anh: 97N Nguyen Duy Duong Street, Ward 9, District 5, Ho Chi Minh City
Đại diện pháp luật: Võ Thị Hoàng Yến
Mã số thuế : 0310085003 (07/05/2010)
Giấy phép kinh doanh: A-906
Quốc gia- tỉnh:

Send Message to listing owner

Listing Title: TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU VÀ PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC NGƯỜI KHUYẾT TẬT

EnglishVietnamUnknown