Home Cấp mới thẻ tạm trú

Cấp mới thẻ tạm trú

Gồm những điều cần biết về thủ tục xin cấp mới thẻ tạm trú cho chuyên gia, người lao động, thân nhân người nước ngoài vào Việt Nam và đối tượng kết hôn với người Việt Nam