Cấp mới thẻ tạm trú

Gồm những điều cần biết về thủ tục xin cấp mới thẻ tạm trú cho chuyên gia, người lao động, thân nhân người nước ngoài vào Việt Nam và đối tượng kết hôn với người Việt Nam

Xin cấp thẻ tạm trú cho chuyên gia người Đài Loan

Xin cấp thẻ tạm trú cho chuyên gia người Đài Loan | Nhanh trong ngày

Chuyên gia người Đài Loan có thể xin cấp thẻ tạm trú sau khi được cấp giấy phép lao động hoặc giấy xác nhận không thuộc diện cấp giấy phép lao động. Để  xin cấp thẻ tạm trú cho chuyên gia người Đài Loan, các bạn cần phải có đầy đủ giấy tờ hợp lệ …

Xin cấp thẻ tạm trú cho chuyên gia người Đài Loan | Nhanh trong ngày

Xin cấp thẻ tạm trú cho chuyên gia người Nhật

Xin cấp thẻ tạm trú cho chuyên gia người Nhật | Điều kiện và thủ tục

Sau khi xin được visa nhập cảnh, làm giấy phép lao động, các công ty, doanh nghiệp Việt Nam tuyển dụng chuyên gia người Nhật làm việc cần phải bảo lãnh cho đối tượng này được thực hiện thủ tục xin cấp thẻ tạm trú (nếu đủ điều kiện). Việc xin cấp thẻ tạm trú …

Xin cấp thẻ tạm trú cho chuyên gia người Nhật | Điều kiện và thủ tục

hồ sơ đề nghị xin cấp thẻ tạm trú cho chuyên gia nước ngoài

Hồ sơ đề nghị xin cấp thẻ tạm trú cho chuyên gia nước ngoài vào Việt Nam

Hồ sơ đề nghị xin cấp thẻ tạm trú cho chuyên gia nước ngoài vào Việt Nam kèm mẫu văn bản cần khai sẽ được cập nhật dưới đây. Chuyên gia nước nước ngoài có 2 dạng: đối tượng có giấy phép lao động và đối tượng không thuộc diện cấp giấy phép lao động. …

Hồ sơ đề nghị xin cấp thẻ tạm trú cho chuyên gia nước ngoài vào Việt Nam

Scroll to Top