Cấp mới thẻ tạm trú

Thẻ tạm trú cho chủ đầu tư

Chủ đầu tư là đối tượng được cấp thẻ tạm trú mà không phải qua khâu xin giấy phép lao động. Tuy nhiên, thực tế có một số khó khăn về thủ tục xin thẻ tạm trú làm cho một số người nước phải dường như không thể …

Làm thẻ tạm trú cho người nước ngoài

Làm thẻ tạm trú cho người nước ngoài TRONG NGÀY là một trong những dịch vụ quan trọng của PNVT, giúp người lao động nước ngoài có thể lưu trú hợp pháp trên lãnh thổ Việt Nam. Theo quy định tại khoản 3 – điều 15 – Pháp …

Làm thẻ tạm trú cho trưởng văn phòng đại diện

Thực tế thì trưởng văn phòng đại diện buộc phải xin giấy phép lao động thì mới được cấp thẻ tạm trú. Tuy nhiên, theo quy định thì điều này không phải đúng 100% vì còn mập mờ tùy theo ý người nghĩ: thẻ tạm trú cấp cho …

Cấp mới Thẻ tạm trú

Dịch vụ cấp mới thẻ tạm trú cho người nước ngoài (First issue of temporary residence card) nằm trong dịch vụ thẻ tạm trú  dành cho đối tượng là người nước ngoài lưu trú tại Việt Nam xin cấp thẻ tạm trú lần đầu. Đối tượng này thường …