Cấp mới thẻ tạm trú

Thẻ tạm trú trong ngày

Hiện nay thủ tục xin cấp mới, cấp đổi thẻ tạm trú tại TPHCM ngày càng trở nên khó khăn. Khó khăn không những tại khâu thủ tục, giấy tờ thường xuyên thay đổi, đối được cấp thẻ tạm trú, ai được phép đi nộp hồ sơ…Thetamtru.com.vn có …

Thẻ tạm trú TPHCM

Thẻ tạm trú TPHCM (Vietnam temporary residence card in Ho Chi Minh city) của Thẻ Tạm Trú PNVT ra đời nhằm mang lại lợi ích đích thực cho bạn, đặc biệt là người nước ngoài nào muốn vào Việt Nam làm việc lâu dài thường xuyên cho các …

Thẻ tạm trú cho người Sri Lanka

Dịch vụ làm thẻ tạm trú cho người Sri Lanka (Vietnam temporary residence card for the Sri Lankan) của Thẻ Tạm Trú PNVT ra đời nhằm mang lại lợi ích đích thực cho bạn, đặc biệt là người nước ngoài nào muốn vào Việt Nam làm việc lâu …

Thẻ tạm trú cho người Pháp

Thẻ tạm trú cho người Pháp (Vietnam temporary residence card for French) của Thẻ Tạm Trú PNVT ra đời nhằm mang lại lợi ích đích thực cho bạn, đặc biệt là người nước ngoài nào muốn vào Việt Nam làm việc lâu dài thường xuyên cho các doanh …

Thẻ tạm trú cho người Hàn Quốc

Dịch vụ tạm trú cho người Hàn Quốc (Vietnam temporary residence card for the Korean) của Thẻ Tạm Trú PNVT ra đời nhằm mang lại lợi ích đích thực cho bạn, đặc biệt là người nước ngoài nào muốn vào Việt Nam làm việc lâu dài thường xuyên cho …

Thẻ tạm trú cho người Mỹ

Thẻ tạm trú cho người Mỹ (Temporary residence card service for American) của Thẻ Tạm Trú PNVT ra đời nhằm mang lại lợi ích đích thực cho bạn, đặc biệt là người nước ngoài nào muốn vào Việt Nam làm việc lâu dài thường xuyên cho các doanh …

Thẻ tạm trú cho người Trung Quốc

Thẻ tạm trú cho người Trung Quốc (Vietnam temporary residence card for Chinese) của Thẻ Tạm Trú PNVT ra đời nhằm mang lại lợi ích đích thực cho bạn, đặc biệt là người nước ngoài nào muốn vào Việt Nam làm việc lâu dài thường xuyên cho các …

Thẻ tạm trú cho người Anh

Thẻ tạm trú cho người Anh (Vietnam temporary residence card for British) của Công ty dịch thuậ Phú Ngọc Việt ra đời nhằm mang lại lợi ích đích thực cho bạn, đặc biệt là người nước ngoài nào muốn vào Việt Nam làm việc lâu dài thường xuyên …