Cấp mới thẻ tạm trú

Làm thẻ tạm trú trong 2 ngày

Có nhiều khách hàng thắc mắc tại sao lại có thể làm thẻ tạm trú trong 2 ngày bởi trong thực tế phải ít nhất 07 ngày làm việc kể từ ngày nộp bộ hồ sơ hợp lệ, hoặc bởi thậm chí có trường hợp hồ sơ hợp …

Thẻ tạm trú nhanh

Với nhiều yêu cầu hiện nay rằng có cách nào để làm thẻ tạm trú nhanh? theo quy định thì phải mất 07 ngày làm việc mới có thể được cấp thẻ tạm trú kể từ ngày hồ sơ nộp hợp lệ. Thế nào là làm thẻ tạm …

Làm thẻ tạm trú giá rẻ?

Có nhiều khách hàng muốn có được thẻ tạm trú, không có hồ sơ hợp lệ, thậm chí chỉ có 1 hộ chiếu gốc, đòi hỏi phải có một thẻ tạm trú giá rẻ. Thực tế thì không như mong muốn. Coi chừng thẻ tạm trú giả Có …

Làm thẻ tạm trú trong 1 ngày

Có nhiều khách hàng thắc mắc tại sao lại có thể làm thẻ tạm trú trong 1 ngày bởi trong thực tế phải ít nhất 07 ngày làm việc kể từ ngày nộp bộ hồ sơ hợp lệ, hoặc bởi thậm chí có trường hợp hồ sơ hợp …

Thẻ tạm trú trong ngày

Hiện nay thủ tục xin cấp mới, cấp đổi thẻ tạm trú tại TPHCM ngày càng trở nên khó khăn. Khó khăn không những tại khâu thủ tục, giấy tờ thường xuyên thay đổi, đối được cấp thẻ tạm trú, ai được phép đi nộp hồ sơ…Thetamtru.com.vn có …

Thẻ tạm trú TPHCM

Thẻ tạm trú TPHCM (Vietnam temporary residence card in Ho Chi Minh city) của Thẻ Tạm Trú PNVT ra đời nhằm mang lại lợi ích đích thực cho bạn, đặc biệt là người nước ngoài nào muốn vào Việt Nam làm việc lâu dài thường xuyên cho các …

Thẻ tạm trú cho người Sri Lanka

Dịch vụ làm thẻ tạm trú cho người Sri Lanka (Vietnam temporary residence card for the Sri Lankan) của Thẻ Tạm Trú PNVT ra đời nhằm mang lại lợi ích đích thực cho bạn, đặc biệt là người nước ngoài nào muốn vào Việt Nam làm việc lâu …

Thẻ tạm trú cho người Pháp

Thẻ tạm trú cho người Pháp (Vietnam temporary residence card for French) của Thẻ Tạm Trú PNVT ra đời nhằm mang lại lợi ích đích thực cho bạn, đặc biệt là người nước ngoài nào muốn vào Việt Nam làm việc lâu dài thường xuyên cho các doanh …

Thẻ tạm trú cho người Hàn Quốc

Dịch vụ tạm trú cho người Hàn Quốc (Vietnam temporary residence card for the Korean) của Thẻ Tạm Trú PNVT ra đời nhằm mang lại lợi ích đích thực cho bạn, đặc biệt là người nước ngoài nào muốn vào Việt Nam làm việc lâu dài thường xuyên cho …