Cấp mới thẻ tạm trú

Thẻ tạm trú cho người Nhật ở TPHCM

Người Nhật hiện đang làm việc ở TPHCM khá nhiều, đối tượng này nếu có giấy phép lao động sẽ thuận lợi xin cấp thẻ tạm trú. Trường hợp lao động người Nhật Bản có vợ, chồng con dưới 18 tuổi muốn làm thẻ tạm trú để được …

Làm thẻ tạm trú cho thành viên góp vốn tại TPHCM

Thành viên góp vốn là người góp một phần vốn để phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh của một doanh nghiệp. Thành viên góp vốn được hưởng một phần lời nhuận của hoạt động kinh doanh, đồng thời cũng phải chịu trách nhiệm với khoản nợ …
EnglishVietnamUnknown