Cấp mới thẻ tạm trú

Thẻ tạm trú cho chủ đầu tư

Chủ đầu tư là đối tượng được cấp thẻ tạm trú mà không phải qua khâu xin giấy phép lao động. Tuy nhiên, thực tế có một số khó khăn về thủ tục xin thẻ tạm trú làm cho một số người nước phải dường như không thể …

Làm thẻ tạm trú cho trưởng văn phòng đại diện

Thực tế thì trưởng văn phòng đại diện buộc phải xin giấy phép lao động thì mới được cấp thẻ tạm trú. Tuy nhiên, theo quy định thì điều này không phải đúng 100% vì còn mập mờ tùy theo ý người nghĩ: thẻ tạm trú cấp cho …

Cấp mới Thẻ tạm trú

Dịch vụ cấp mới thẻ tạm trú cho người nước ngoài (First issue of temporary residence card) nằm trong dịch vụ thẻ tạm trú  dành cho đối tượng là người nước ngoài lưu trú tại Việt Nam xin cấp thẻ tạm trú lần đầu. Đối tượng này thường …

Làm thẻ tạm trú trong 2 ngày

Có nhiều khách hàng thắc mắc tại sao lại có thể làm thẻ tạm trú trong 2 ngày bởi trong thực tế phải ít nhất 07 ngày làm việc kể từ ngày nộp bộ hồ sơ hợp lệ, hoặc bởi thậm chí có trường hợp hồ sơ hợp …

Thẻ tạm trú nhanh

Với nhiều yêu cầu hiện nay rằng có cách nào để làm thẻ tạm trú nhanh? theo quy định thì phải mất 07 ngày làm việc mới có thể được cấp thẻ tạm trú kể từ ngày hồ sơ nộp hợp lệ. Thế nào là làm thẻ tạm …

Làm thẻ tạm trú giá rẻ?

Có nhiều khách hàng muốn có được thẻ tạm trú, không có hồ sơ hợp lệ, thậm chí chỉ có 1 hộ chiếu gốc, đòi hỏi phải có một thẻ tạm trú giá rẻ. Thực tế thì không như mong muốn. Coi chừng thẻ tạm trú giả Có …