Câu lạc bộ Truyền Thông PNM tiếng Anh là gì?

Câu lạc bộ Truyền Thông PNM tiếng Anh là gì? Thoạt đầu chúng ta sẽ phải tìm nghĩa này nọ cho cụm từ này, sau khi tìm hiểu thì thấy PNM là viết tắt của Phu Nhuan Multimedia. Như vậy cái tên Câu lạc bộ Truyền Thông PNM là kết hợp luôn giữa tiếng Việt và tiếng Anh.

Câu lạc bộ Truyền Thông PNM tiếng Anh là gì

Câu lạc bộ Truyền Thông PNM tiếng Anh là gì?

Câu lạc bộ Truyền Thông PNM tiếng Anh là gì? chỉ cần viết ngắn là Phu Nhuan Multimedia, nếu không khéo chúng ta lại đi dịch toàn bộ cụm từ này thì lại “đi xa quá” vấn đề, KHÔNG phải PNM Media Club đâu nhé.

Như vậy Câu lạc bộ Truyền Thông PNM tiếng Anh là gì?  đã được giải mã rồi, tức là Phu Nhuan Multimedia, không phải là PNM Media Club đâu nhé. Xem logo trong hình kỹ sẽ rõ.

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top