Tình huống khó

Làm thẻ tạm trú cho thành viên góp vốn tại TPHCM

Thành viên góp vốn là người góp một phần vốn để phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh của một doanh nghiệp. Thành viên góp vốn được hưởng một phần lời nhuận của hoạt động kinh doanh, đồng thời cũng phải chịu trách nhiệm với khoản nợ …
EnglishVietnamUnknown