Tình huống khó

Thẻ tạm trú siêu cấp cho người nước ngoài

Trường hợp bạn làm mất thẻ tạm trú, hư hỏng thẻ tạm trú, trong khi bạn có chuyến công tác khẩn, nếu làm visa thì tốn kém hơn nhiều…PNVT xin giới thiệu Thẻ tạm trú siêu cấp cho người nước ngoài. Chỉ trong 1-2 ngày bạn có ngày …

Làm nhanh Thẻ tạm trú cho người nước ngoài

Thẻ tạm trú cho người nước ngoài tại Việt Nam là điều tất yếu một khi họ làm việc tại các doanh nghiệp, tổ chức tại Việt Nam. Dịch vụ làm nhanh thẻ tạm trú 1 ngày cho thẻ tạm trú từ 1-5 năm là khác biệt của …

Thẻ tạm trú hết hạn

Chúng ta làm gì khi thẻ tạm trú hết hạn (invalid temporary residence card), thủ tục cấp lại thẻ tạm trú như thế nào… Bài viết này giúp bạn biết phải làm gì khi thẻ tạm trú hết hạn. Thẻ tạm trú hết hạn, sau khi thẻ mới …

Mất thẻ tạm trú

Chúng ta làm gì khi mất thẻ tạm trú, thủ tục cấp thẻ tạm trú như thế nào… các bạn đọc tiếp phần dưới đây. Cơ sở pháp lý để xin cấp lại thẻ tạm trú bị mất Pháp lệnh số  24/1999/PL- UBTVQH 10 về nhập cảnh, xuất …

Thẻ tạm trú cho người Nam Phi

Thẻ tạm trú cho người Nam Phi (Vietnam temporary residence card for South African) của Công ty dịch thuậ Phú Ngọc Việt ra đời nhằm mang lại lợi ích đích thực cho bạn, đặc biệt là người nước ngoài nào muốn vào Việt Nam làm việc lâu dài …