Tình huống khó

Làm thẻ tạm trú cho thành viên góp vốn tại TPHCM

Thành viên góp vốn là người góp một phần vốn để phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh của một doanh nghiệp. Thành viên góp vốn được hưởng một phần lời nhuận của hoạt động kinh doanh, đồng thời cũng phải chịu trách nhiệm với khoản nợ …

Thẻ tạm trú siêu cấp cho người nước ngoài

Trường hợp bạn làm mất thẻ tạm trú, hư hỏng thẻ tạm trú, trong khi bạn có chuyến công tác khẩn, nếu làm visa thì tốn kém hơn nhiều…PNVT xin giới thiệu Thẻ tạm trú siêu cấp cho người nước ngoài. Chỉ trong 1-2 ngày bạn có ngày …