Tình huống khó

Tư vấn và giải quyết các tình huống khó xin cấp thẻ tạm trú cho người nước ngoài như: chuyển đổi thẻ tạm trú TT sang thẻ tạm trú LĐ1, LĐ2, hộ chiếu còn thời hạn dưới 1 năm có làm được thẻ tạm trú không? Làm thẻ tạm trú thần tốc?….

xin cấp thẻ tạm trú cho người nước ngoài kết hôn với công dân việt nam

Xin cấp thẻ tạm trú cho người nước ngoài kết hôn với công dân Việt Nam 2021

Theo quy định, Bộ Luật Lao động 2019, người nước ngoài kết hôn với người Việt Nam và sinh sống trên lãnh thổ Việt Nam không thuộc diện cấp giấy phép lao động (miễn giấy phép lao động). Và theo điều 8 nghị định 152/2020/NĐ-CP, đối tượng này không phải xin giấy phép lao động …

Xin cấp thẻ tạm trú cho người nước ngoài kết hôn với công dân Việt Nam 2021

mẫu đơn trình báo mất thẻ tạm trú

Hộ chiếu còn thời hạn dưới 1 năm có làm được thẻ tạm trú không?

Theo Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam (Luật số 51/2019/QH14) được ban hành ngày 25/11/2019 thì thời hạn thẻ tạm trú được cấp ngắn hơn thời hạn còn lại của hộ chiếu ít nhất 30 ngày. …

Hộ chiếu còn thời hạn dưới 1 năm có làm được thẻ tạm trú không?

thời gian cấp thẻ tạm trú cho người nước ngoài

Thời gian cấp thẻ tạm trú cho người nước ngoài mất bao lâu?

Thẻ tạm trú và visa là hai loại giấy tờ quan trọng, chứng minh người nước ngoài được phép lưu trú hợp pháp tại Việt Nam. Thường khi có thẻ tạm trú người nước ngoài không cần phải thực hiện thủ tục gia hạn visa nhiều lần, mà vẫn thực hiện được thủ tục xuất …

Thời gian cấp thẻ tạm trú cho người nước ngoài mất bao lâu?

Scroll to Top