Home Đăng ký tạm trú cho người nước ngoài Đăng ký tạm trú cho người nước ngoài như thế nào?

Đăng ký tạm trú cho người nước ngoài như thế nào?

Đăng ký tạm trú cho người nước ngoài hay khai báo tạm trú là quy định bắt buộc được đề cập đến trong Luật xuất nhập cảnh Việt Nam. Theo quy định, người nước ngoài tạm trú ở Việt Nam phải thông qua người trực tiếp quản lý, điều hành hoạt động của cơ sở lưu trú để khai báo tạm trú với Công an xã, phường, thị trấn hoặc đồn, trạm Công an nơi có cơ sở lưu trú.

đăng ký tạm trú cho người nước ngoài

Trường hợp, người nước ngoài thay đổi nơi tạm trú hoặc tạm trú ngoài địa chỉ ghi trong thẻ thường trú thì phải khai báo tạm trú theo quy định.

Việc đăng ký tạm trú cho người nước ngoài khác chứng nhận tạm trú. Đăng ký tạm trú do cơ quan công an địa phương xác nhận. Chứng nhận tạm trú do đơn vị kiểm soát xuất nhập cảnh (cơ quan quản lý xuất nhập cảnh) thực hiện thông qua việc chứng nhận tạm trú cho người nước ngoài nhập cảnh bằng hình thức đóng dấu vào hộ chiếu hoặc đóng dấu vào thị thực rời với thời hạn nhất định, tùy thuộc vào từng đối tượng cụ thể.

Người trực tiếp quản lý, điều hành hoạt động của cơ sở lưu trú có trách nhiệm ghi đầy đủ nội dung mẫu phiếu khai báo tạm trú cho người nước ngoài và chuyển đến Công an xã, phường, thị trấn hoặc đồn, trạm Công an nơi có cơ sở lưu trú trong thời hạn 12 giờ, đối với địa bàn vùng sâu, vùng xa trong thời hạn là 24 giờ kể từ khi người nước ngoài đến cơ sở lưu trú.

Cơ sở lưu trú du lịch là khách sạn phải nối mạng Internet hoặc mạng máy tính với cơ quan quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương để truyền thông tin khai báo tạm trú của người nước ngoài. Cơ sở lưu trú khác có mạng Internet có thể gửi trực tiếp thông tin khai báo tạm trú của người nước ngoài theo hộp thư điện tử công khai của cơ quan quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương./.

TÌM HIỂU THÊM

Làm nhanh thẻ tạm trú trong 1 ngày cho NNN ở TPHCM

5/5 - (1 bình chọn)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *