Địa chỉ Phòng XNC

Phòng quản lý xuất nhập cảnh TPHCM

Phòng quản lý xuất nhập cảnh TPHCM là cơ quan cấp thẻ tạm trú cho người nước ngoài tại Việt Nam, đồng thời cũng là cơ quan cấp hộ chiếu cho người Việt Nam đi nước ngoài. Hiện nay, phòng quản lý xuất nhập cảnh TPHCM ở đâu? …

Phòng quản lý xuất nhập cảnh tỉnh Bắc Giang

Giới thiệu chung về Phòng Quản lý xuất nhập cảnh tỉnh Bắc Giang Phòng quản lý xuất nhập cảnh tỉnh Bắc Giang thực hiện chức năng quản lý nhà nước trong lĩnh vực xuất nhập cảnh đối với công dân Việt Nam và người nước ngoài tại Bắc …

Phòng quản lý xuất nhập cảnh tỉnh Yên Bái

Giới thiệu chung về Phòng Quản lý xuất nhập cảnh tỉnh Yên Bái Phòng quản lý xuất nhập cảnh tỉnh Yên Bái thực hiện chức năng quản lý nhà nước trong lĩnh vực xuất nhập cảnh đối với công dân Việt Nam và người nước ngoài tại Yên …

Phòng quản lý xuất nhập cảnh thành phố Đà Nẵng

Giới thiệu chung về Phòng Quản lý xuất nhập cảnh thành phố Đà Nẵng Phòng quản lý xuất nhập cảnh thành phố Đà Nẵng thực hiện chức năng quản lý nhà nước trong lĩnh vực xuất nhập cảnh đối với công dân Việt Nam và người nước ngoài …

Phòng quản lý xuất nhập cảnh tỉnh Bắc Ninh

Giới thiệu chung về Phòng Quản lý xuất nhập cảnh tỉnh Bắc Ninh Phòng quản lý xuất nhập cảnh tỉnh Bắc Ninh thực hiện chức năng quản lý nhà nước trong lĩnh vực xuất nhập cảnh đối với công dân Việt Nam và người nước ngoài tại Bắc …

Phòng Quản Lý Xuất Nhập Cảnh thành phố Hà Nội

Giới thiệu chung về Phòng Quản lý xuất nhập cảnh thành phố Hà Nội Phòng quản lý xuất nhập cảnh thành phố Hà Nội thực hiện chức năng quản lý nhà nước trong lĩnh vực xuất nhập cảnh đối với công dân Việt Nam và người nước ngoài …

Phòng quản lý xuất nhập cảnh tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu

Giới thiệu chung về Phòng Quản lý xuất nhập cảnh tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu Phòng quản lý xuất nhập cảnh tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu thực hiện chức năng quản lý nhà nước trong lĩnh vực xuất nhập cảnh đối với công dân Việt Nam và người …