Địa chỉ Phòng XNC

Phòng xuất nhập cảnh công an tỉnh Hà Giang

Phòng xuất nhập cảnh Hà Giang (Ha Giang Immigration Office) hay Phòng quản lý xuất nhập cảnh công an tỉnh Hà Giang là cơ quan quản lý nhà nước sẽ giúp người nước ngoài thực hiện các thủ tục khai báo tạm trú, cấp thẻ tạm trú, cấp …

Phòng xuất nhập cảnh công an tỉnh Thái Nguyên

Phòng xuất nhập cảnh Thái Nguyên (Thai Nguyen Immigration Office) hay Phòng quản lý xuất nhập cảnh công an tỉnh Thái Nguyên là cơ quan quản lý nhà nước sẽ giúp người nước ngoài thực hiện các thủ tục khai báo tạm trú, cấp thẻ tạm trú, cấp …

Phòng Quản lý xuất nhập cảnh công an TP Hà Nội

Phòng Quản lý xuất nhập cảnh công an TP Hà Nội (Hanoi Immigration Office) là cơ quan giải quyết các thủ tục liên quan đến việc xuất nhập cảnh của công dân Việt Nam và người nước ngoài tạm trú trên địa bàn của TP Hà Nội. Phòng …

Phòng xuất nhập cảnh công an tỉnh Cao Bằng

Phòng xuất nhập cảnh Cao Bằng (Cao Bang Office of Immigration) hay ​Phòng quản lý xuất nhập cảnh công an tỉnh Cao Bằng là cơ quan quản lý nhà nước trong lĩnh vực xuất nhập cảnh. Xem dịch vụ công các thủ tục xuất nhập cảnh tại tỉnh …

Phòng xuất nhập cảnh công an tỉnh Bắc Kạn

Phòng xuất nhập cảnh Bắc Kạn (Bac Kan Office of Immigration) hay Phòng quản lý xuất nhập cảnh công an tỉnh Bắc Kạn ở địa chỉ 431, Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Nguyễn Thị Minh Khai, TP Bắc Kạn. Điện thoại liên hệ: 0209.3.871.368, Fax: 0209.3.871.368 Thông tin …

Phòng Quản lý xuất nhập cảnh công an tỉnh Quảng Ninh

Phòng Quản lý xuất nhập cảnh công an tỉnh Quảng Ninh (Quang Ninh Office of Immigration) là cơ quan giải quyết các thủ tục xuất nhập cảnh của công dân Việt Nam và người nước ngoài tạm trú trên địa bàn của tỉnh Quảng Ninh. Điện thoại: 069.2808.114, …