Home thetamtru - Cấp lại - visa.pro.vn Dịch vụ thủ tục cấp đổi, làm lại, cấp mới, làm mới thẻ tạm trú cho người nước ngoài tại Việt Nam

Dịch vụ thủ tục cấp đổi, làm lại, cấp mới, làm mới thẻ tạm trú cho người nước ngoài tại Việt Nam

Cap doi the tam tru  (lam lai the tam tru, cap moi the tam tru, lam moi the tam tru, dich vu cap doi the tam tru, dich vu lam lai the tam tru, dich vu cap moi the tam tru, dich vu lam moi the tam tru) của Công ty dịch thuật Phú Ngọc Việt ra đời nhằm mang lại lợi ích đích thực cho khách hàng, đặc biệt là người nước ngoài nào muốn vào Việt Nam làm việc lâu dài thường xuyên cho các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân hoặc các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài. Cho dù thẻ tạm trú bị hết hạn, thẻ tạm trú bị từ chối, trả về… chúng tôi vẫn thực hiện, đảm bảo 100% thẻ tạm trú được cấp.

cap doi the tam tru, lam lai the tam tru, cap moi the tam tru, lam moi the tam tru, dich vu cap doi the tam tru, dich vu lam lai the tam tru, dich vu cap moi the tam tru, dich vu lam moi the tam tru, cấp đổi thẻ tạm trú, làm lại thẻ tạm trú, cấp mới thẻ tạm trú, làm mới thẻ tạm trú, dịch vụ cấp đổi thẻ tạm trú, dịch vụ làm lại thẻ tạm trú, dịch vụ cấp mới thẻ tạm trú, dịch vụ làm mới thẻ tạm trúCơ sở pháp lý của cấp đổi thẻ tạm trú (làm lại thẻ tạm trú, cấp mới thẻ tạm trú, làm mới thẻ tạm trú, dịch vụ cấp đổi thẻ tạm trú, dịch vụ làm lại thẻ tạm trú, dịch vụ cấp mới thẻ tạm trú, dịch vụ làm mới thẻ tạm trú):

+ Pháp lệnh số 24/2000/PL-UBTVQH10 ngày 28/4/2000 về nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam;

+ Nghị định số 21/2001/NĐ-CP ngày 28/5/2001 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam;

+ Thông tư số 66/2009/TT-BTC ngày 30/3/2009 của Bộ Tài chính Quy định chế độ thu nộp, quản lý, sử dụng lệ phí cấp hộ chiếu, thị thực, giấy tờ về nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh và cư trú tại Việt Nam (có hiệu lực từ ngày 15/5/2009). Thay thế Thông tư số 60/2005/TT-BTC ngày 01/8/2005 của Bộ trưởng Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 37/2003/TT-BTC ngày 24/4/2003 của Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành quy định chế độ thu nộp, quản lý, sử dụng lệ phí cấp hộ chiếu, thị thực và giấy tờ về nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh và cư trú tại Việt Nam;

+ Thông tư liên tịch số 04/2002/TTLT-BCA-BNG ngày 29/01/2002 hướng dẫn thực hiện Nghị định số 21/2001/NĐ-CP ngày 28/5/2001 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam;

+ Thông tư liên tịch số 01/2007/TTLT-BCA-BNG ngày 30/01/2007 sửa đổi bổ sung một số điều của Thông tư liên tịch số 04/2002/TTLT-BCA-BNG ngày 29/01/2002.

Đối tượng được cấp đổi thẻ tạm trú (làm lại thẻ tạm trú, dịch vụ cấp đổi thẻ tạm trú, dịch vụ làm lại thẻ tạm trú):

Người nước ngoài có mong muốn ở lại Việt Nam,đã có thẻ tạm trú và thẻ hết hạn ( người nước ngoài đó phải là:  chủ đầu tư, người làm việc trong các tổ chúc phi chính phủ, người nước ngoài có giấy phép lao động, người nước ngoài là trưởng văn phòng đại diện)

Các trường hợp được cấp mới thẻ tạm trú (làm mới thẻ tạm trú, dịch vụ cấp mới thẻ tạm trú, dịch vụ làm mới thẻ tạm trú):

a) Người sử dụng lao động đã có kế hoạch và đang đào tạo người lao động Việt Nam để thay thế cho công việc mà người nước ngoài đang đảm nhận, nhưng người lao động Việt Nam chưa thay thế được và người nước ngoài đó không bị xử lý kỷ luật lao động theo quy định tại điểm b, điểm c khoản 1 Điều 84 của Bộ luật Lao động đã sửa đổi, bổ sung.

b) Người nước ngoài vào Việt Nam làm việc theo quy định tại điểm c và điểm d khoản 1 Điều 1 của Nghị định này mà các công việc đòi hỏi quá 36 (ba mươi sáu) tháng.

Hồ sơ cấp đổi thẻ tạm trú (làm lại thẻ tạm trú, cấp mới thẻ tạm trú, làm mới thẻ tạm trú, dịch vụ cấp đổi thẻ tạm trú, dịch vụ làm lại thẻ tạm trú, dịch vụ cấp mới thẻ tạm trú, dịch vụ làm mới thẻ tạm trú):

– Hộ chiếu của người nước ngoài/ ảnh 3×4

– Các giấy tờ của công ty/ người bảo lãnh

– Giấy tờ chứng minh việc đến Việt Nam công tác, hoặc làm việc hợp pháp:

– Giấy phép lao động, hợp đồng làm việc, quyết định bổ nhiệm giữ chức vụ trong công ty, giấy chứng nhận đầu tư, chứng nhận đăng ký kinh doanh

– Tờ khai xin thẻ tạm trú (theo mẫu N7A, N7 B) của Cơ quan xuất nhập cảnh.

– Thẻ tạm trú cũ

Nếu quý khách không có đủ hồ sơ / thủ tục xin gia hạn thẻ tạm trú (…), PNVT có giải pháp.

Tại sao chọn cấp đổi thẻ tạm trú (làm lại thẻ tạm trú, cấp mới thẻ tạm trú, làm mới thẻ tạm trú, dịch vụ cấp đổi thẻ tạm trú, dịch vụ làm lại thẻ tạm trú, dịch vụ cấp mới thẻ tạm trú, dịch vụ làm mới thẻ tạm trú) của Phú Ngọc Việt?

cap doi the tam tru, lam lai the tam tru, cap moi the tam tru, lam moi the tam tru, dich vu cap doi the tam tru, dich vu lam lai the tam tru, dich vu cap moi the tam tru, dich vu lam moi the tam tru, cấp đổi thẻ tạm trú, làm lại thẻ tạm trú, cấp mới thẻ tạm trú, làm mới thẻ tạm trú, dịch vụ cấp đổi thẻ tạm trú, dịch vụ làm lại thẻ tạm trú, dịch vụ cấp mới thẻ tạm trú, dịch vụ làm mới thẻ tạm trúLà những người từng trãi nhiều năm trong nghề, chúng tôi khẳng định và tự hào rằng chúng tôi rất am hiểu về thủ tục cấp đổi thẻ tạm trú (làm lại thẻ tạm trú, cấp mới thẻ tạm trú, làm mới thẻ tạm trú, dịch vụ cấp đổi thẻ tạm trú, dịch vụ làm lại thẻ tạm trú, dịch vụ cấp mới thẻ tạm trú, dịch vụ làm mới thẻ tạm trú). Một khi chúng tôi xem hồ sơ thấy làm được, thì chắc chắn thẻ tạm trú sẽ được gia hạn. Lý do chọn dịch vụ gia hạn thẻ tạm trú  của Phú Ngọc Việt:

cap doi the tam tru, lam lai the tam tru, cap moi the tam tru, lam moi the tam tru, dich vu cap doi the tam tru, dich vu lam lai the tam tru, dich vu cap moi the tam tru, dich vu lam moi the tam tru, cấp đổi thẻ tạm trú, làm lại thẻ tạm trú, cấp mới thẻ tạm trú, làm mới thẻ tạm trú, dịch vụ cấp đổi thẻ tạm trú, dịch vụ làm lại thẻ tạm trú, dịch vụ cấp mới thẻ tạm trú, dịch vụ làm mới thẻ tạm trú Sự am hiểu về pháp luật gia hạn thẻ tạm trú

cap doi the tam tru, lam lai the tam tru, cap moi the tam tru, lam moi the tam tru, dich vu cap doi the tam tru, dich vu lam lai the tam tru, dich vu cap moi the tam tru, dich vu lam moi the tam tru, cấp đổi thẻ tạm trú, làm lại thẻ tạm trú, cấp mới thẻ tạm trú, làm mới thẻ tạm trú, dịch vụ cấp đổi thẻ tạm trú, dịch vụ làm lại thẻ tạm trú, dịch vụ cấp mới thẻ tạm trú, dịch vụ làm mới thẻ tạm trú Đội ngũ nhân viên nhiệt tình, dễ mến, có cống hiến với nghề.

cap doi the tam tru, lam lai the tam tru, cap moi the tam tru, lam moi the tam tru, dich vu cap doi the tam tru, dich vu lam lai the tam tru, dich vu cap moi the tam tru, dich vu lam moi the tam tru, cấp đổi thẻ tạm trú, làm lại thẻ tạm trú, cấp mới thẻ tạm trú, làm mới thẻ tạm trú, dịch vụ cấp đổi thẻ tạm trú, dịch vụ làm lại thẻ tạm trú, dịch vụ cấp mới thẻ tạm trú, dịch vụ làm mới thẻ tạm trú Mối quan hệ tốt đẹp với các cơ quan hữu quan.

cap doi the tam tru, lam lai the tam tru, cap moi the tam tru, lam moi the tam tru, dich vu cap doi the tam tru, dich vu lam lai the tam tru, dich vu cap moi the tam tru, dich vu lam moi the tam tru, cấp đổi thẻ tạm trú, làm lại thẻ tạm trú, cấp mới thẻ tạm trú, làm mới thẻ tạm trú, dịch vụ cấp đổi thẻ tạm trú, dịch vụ làm lại thẻ tạm trú, dịch vụ cấp mới thẻ tạm trú, dịch vụ làm mới thẻ tạm trú Chi phí hợp lý

cap doi the tam tru, lam lai the tam tru, cap moi the tam tru, lam moi the tam tru, dich vu cap doi the tam tru, dich vu lam lai the tam tru, dich vu cap moi the tam tru, dich vu lam moi the tam tru, cấp đổi thẻ tạm trú, làm lại thẻ tạm trú, cấp mới thẻ tạm trú, làm mới thẻ tạm trú, dịch vụ cấp đổi thẻ tạm trú, dịch vụ làm lại thẻ tạm trú, dịch vụ cấp mới thẻ tạm trú, dịch vụ làm mới thẻ tạm trú Quy tắc kim chỉ nam “làm được việc mới nhận tiền”.

cap doi the tam tru, lam lai the tam tru, cap moi the tam tru, lam moi the tam tru, dich vu cap doi the tam tru, dich vu lam lai the tam tru, dich vu cap moi the tam tru, dich vu lam moi the tam tru, cấp đổi thẻ tạm trú, làm lại thẻ tạm trú, cấp mới thẻ tạm trú, làm mới thẻ tạm trú, dịch vụ cấp đổi thẻ tạm trú, dịch vụ làm lại thẻ tạm trú, dịch vụ cấp mới thẻ tạm trú, dịch vụ làm mới thẻ tạm trú Tinh thần trách nhiệm cao, có tâm với nghề: Chúng tôi nói được là làm được, cho dù khó khăn đến đâu, chúng tôi cũng cố giải quyết một khi đã nhận hồ sơ.

PNVT khẳng định dịch vụ cấp đổi thẻ tạm trú (làm lại thẻ tạm trú, cấp mới thẻ tạm trú, làm mới thẻ tạm trú, dịch vụ cấp đổi thẻ tạm trú, dịch vụ làm lại thẻ tạm trú, dịch vụ cấp mới thẻ tạm trú, dịch vụ làm mới thẻ tạm trú) là điểm mạnh của mình. Nếu bạn không đủ hồ sơ hoặc hồ sơ còn khiếm khuyết, hoặc bạn đã nộp rồi và bị trả lại, hãy liên hệ ngay chúng tôi, PNVT sẽ đưa ra giải pháp.

PNVT chuyên xử lý các trục trặc, sai sót hồ sơ cấp đổi thẻ tạm trú (làm lại thẻ tạm trú, cấp mới thẻ tạm trú, làm mới thẻ tạm trú, dịch vụ cấp đổi thẻ tạm trú, dịch vụ làm lại thẻ tạm trú, dịch vụ cấp mới thẻ tạm trú, dịch vụ làm mới thẻ tạm trú).

Mong được hợp tác và chia sẻ những khó khăn cùng bạn!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *