Home thetamtru - Cấp lại - visa.pro.vn Dịch vụ thủ tục gia hạn thẻ tạm trú cho người nước ngoài tại Việt Nam

Dịch vụ thủ tục gia hạn thẻ tạm trú cho người nước ngoài tại Việt Nam

Gia han the tam tru (dich vu gia han the tam tru, gia han the tam tru cho nguoi nuoc ngoai, dich vu gia han the tam tru cho nguoi nuoc ngoai, thu tuc gia han the tam tru, thu tuc gia han the tam tru cho nguoi nuoc ngoai) của Công ty dịch thuật Phú Ngọc Việt ra đời nhằm mang lại lợi ích đích thực cho khách hàng, đặc biệt là người nước ngoài nào muốn vào Việt Nam làm việc lâu dài thường xuyên cho các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân hoặc các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài. Cho dù thẻ tạm trú bị hết hạn, thẻ tạm trú bị từ chối, trả về… chúng tôi vẫn thực hiện, đảm bảo 100% thẻ tạm trú được gia hạn.

gia han the tam tru, dich vu gia han the tam tru, gia han the tam tru cho nguoi nuoc ngoai, dich vu gia han the tam tru cho nguoi nuoc ngoai, thu tuc gia han the tam tru, thu tuc gia han the tam tru cho nguoi nuoc ngoai, gia hạn thẻ tạm trú, dịch vụ gia hạn thẻ tạm trú, gia hạn thẻ tạm trú cho người nước ngoài, dịch vụ gia hạn thẻ tạm trú cho người nước ngoài, thủ tục gia hạn thẻ tạm trú, thủ tục gia hạn thẻ tạm trú cho người nước ngoàiCơ sở pháp lý của gia hạn thẻ tạm trú (dịch vụ gia hạn thẻ tạm trú, gia hạn thẻ tạm trú cho người nước ngoài, dịch vụ gia hạn thẻ tạm trú cho người nước ngoài, thủ tục gia hạn thẻ tạm trú, thủ tục gia hạn thẻ tạm trú cho người nước ngoài):

+ Pháp lệnh số 24/2000/PL-UBTVQH10 ngày 28/4/2000 về nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam;

+ Nghị định số 21/2001/NĐ-CP ngày 28/5/2001 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam;

+ Thông tư số 66/2009/TT-BTC ngày 30/3/2009 của Bộ Tài chính Quy định chế độ thu nộp, quản lý, sử dụng lệ phí cấp hộ chiếu, thị thực, giấy tờ về nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh và cư trú tại Việt Nam (có hiệu lực từ ngày 15/5/2009). Thay thế Thông tư số 60/2005/TT-BTC ngày 01/8/2005 của Bộ trưởng Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 37/2003/TT-BTC ngày 24/4/2003 của Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành quy định chế độ thu nộp, quản lý, sử dụng lệ phí cấp hộ chiếu, thị thực và giấy tờ về nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh và cư trú tại Việt Nam;

+ Thông tư liên tịch số 04/2002/TTLT-BCA-BNG ngày 29/01/2002 hướng dẫn thực hiện Nghị định số 21/2001/NĐ-CP ngày 28/5/2001 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam;

+ Thông tư liên tịch số 01/2007/TTLT-BCA-BNG ngày 30/01/2007 sửa đổi bổ sung một số điều của Thông tư liên tịch số 04/2002/TTLT-BCA-BNG ngày 29/01/2002.

Đối tượng được cấp gia hạn thẻ tạm trú Việt Nam (dịch vụ gia hạn thẻ tạm trú, gia hạn thẻ tạm trú cho người nước ngoài, dịch vụ gia hạn thẻ tạm trú cho người nước ngoài, thủ tục gia hạn thẻ tạm trú, thủ tục gia hạn thẻ tạm trú cho người nước ngoài):

Người nước ngoài có mong muốn ở lại Việt Nam,đã có thẻ tạm trú và thẻ hết hạn ( người nước ngoài đó phải là:  chủ đầu tư, người làm việc trong các tổ chúc phi chính phủ, người nước ngoài có giấy phép lao động, người nước ngoài là trưởng văn phòng đại diện)

Hồ sơ gia hạn thẻ tạm trú (dịch vụ gia hạn thẻ tạm trú, gia hạn thẻ tạm trú cho người nước ngoài, dịch vụ gia hạn thẻ tạm trú cho người nước ngoài, thủ tục gia hạn thẻ tạm trú, thủ tục gia hạn thẻ tạm trú cho người nước ngoài):

– Hộ chiếu của người nước ngoài/ ảnh 3×4

– Các giấy tờ của công ty/ người bảo lãnh

– Giấy tờ chứng minh việc đến Việt Nam công tác, hoặc làm việc hợp pháp:

Giấy phép lao động, hợp đồng làm việc, quyết định bổ nhiệm giữ chức vụ trong công ty, giấy chứng nhận đầu tư, chứng nhận đăng ký kinh doanh

– Tờ khai xin thẻ tạm trú (theo mẫu N7A, N7 B) của Cơ quan xuất nhập cảnh.

– Thẻ tạm trú cũ

Nếu quý khách không có đủ hồ sơ / thủ tục xin gia hạn thẻ tạm trú (dịch vụ gia hạn thẻ tạm trú, gia hạn thẻ tạm trú cho người nước ngoài, dịch vụ gia hạn thẻ tạm trú cho người nước ngoài,  gia hạn thẻ tạm trú, thủ tục gia hạn thẻ tạm trú cho người nước ngoài), PNVT có giải pháp.

Tại sao chọn gia hạn thẻ tạm trú (dịch vụ gia hạn thẻ tạm trú, gia hạn thẻ tạm trú cho người nước ngoài, dịch vụ gia hạn thẻ tạm trú cho người nước ngoài, thủ tục gia hạn thẻ tạm trú, thủ tục gia hạn thẻ tạm trú cho người nước ngoài) của Phú Ngọc Việt?

gia han the tam tru, dich vu gia han the tam tru, gia han the tam tru cho nguoi nuoc ngoai, dich vu gia han the tam tru cho nguoi nuoc ngoai, thu tuc gia han the tam tru, thu tuc gia han the tam tru cho nguoi nuoc ngoai, gia hạn thẻ tạm trú, dịch vụ gia hạn thẻ tạm trú, gia hạn thẻ tạm trú cho người nước ngoài, dịch vụ gia hạn thẻ tạm trú cho người nước ngoài, thủ tục gia hạn thẻ tạm trú, thủ tục gia hạn thẻ tạm trú cho người nước ngoàiLà những người từng trãi nhiều năm trong nghề, chúng tôi khẳng định và tự hào rằng chúng tôi rất am hiểu về thủ tục gia hạn thẻ tạm trú (dịch vụ gia hạn thẻ tạm trú, gia hạn thẻ tạm trú cho người nước ngoài, dịch vụ gia hạn thẻ tạm trú cho người nước ngoài, thủ tục gia hạn thẻ tạm trú, thủ tục gia hạn thẻ tạm trú cho người nước ngoài). Một khi chúng tôi xem hồ sơ thấy làm được, thì chắc chắn thẻ tạm trú sẽ được gia hạn. Lý do chọn dịch vụ gia hạn thẻ tạm trú  của Phú Ngọc Việt:

gia han the tam tru, dich vu gia han the tam tru, gia han the tam tru cho nguoi nuoc ngoai, dich vu gia han the tam tru cho nguoi nuoc ngoai, thu tuc gia han the tam tru, thu tuc gia han the tam tru cho nguoi nuoc ngoai, gia hạn thẻ tạm trú, dịch vụ gia hạn thẻ tạm trú, gia hạn thẻ tạm trú cho người nước ngoài, dịch vụ gia hạn thẻ tạm trú cho người nước ngoài, thủ tục gia hạn thẻ tạm trú, thủ tục gia hạn thẻ tạm trú cho người nước ngoài Sự am hiểu về pháp luật gia hạn thẻ tạm trú

gia han the tam tru, dich vu gia han the tam tru, gia han the tam tru cho nguoi nuoc ngoai, dich vu gia han the tam tru cho nguoi nuoc ngoai, thu tuc gia han the tam tru, thu tuc gia han the tam tru cho nguoi nuoc ngoai, gia hạn thẻ tạm trú, dịch vụ gia hạn thẻ tạm trú, gia hạn thẻ tạm trú cho người nước ngoài, dịch vụ gia hạn thẻ tạm trú cho người nước ngoài, thủ tục gia hạn thẻ tạm trú, thủ tục gia hạn thẻ tạm trú cho người nước ngoài Đội ngũ nhân viên nhiệt tình, dễ mến, có cống hiến với nghề.

gia han the tam tru, dich vu gia han the tam tru, gia han the tam tru cho nguoi nuoc ngoai, dich vu gia han the tam tru cho nguoi nuoc ngoai, thu tuc gia han the tam tru, thu tuc gia han the tam tru cho nguoi nuoc ngoai, gia hạn thẻ tạm trú, dịch vụ gia hạn thẻ tạm trú, gia hạn thẻ tạm trú cho người nước ngoài, dịch vụ gia hạn thẻ tạm trú cho người nước ngoài, thủ tục gia hạn thẻ tạm trú, thủ tục gia hạn thẻ tạm trú cho người nước ngoài Mối quan hệ tốt đẹp với các cơ quan hữu quan.

gia han the tam tru, dich vu gia han the tam tru, gia han the tam tru cho nguoi nuoc ngoai, dich vu gia han the tam tru cho nguoi nuoc ngoai, thu tuc gia han the tam tru, thu tuc gia han the tam tru cho nguoi nuoc ngoai, gia hạn thẻ tạm trú, dịch vụ gia hạn thẻ tạm trú, gia hạn thẻ tạm trú cho người nước ngoài, dịch vụ gia hạn thẻ tạm trú cho người nước ngoài, thủ tục gia hạn thẻ tạm trú, thủ tục gia hạn thẻ tạm trú cho người nước ngoài Chi phí hợp lý

gia han the tam tru, dich vu gia han the tam tru, gia han the tam tru cho nguoi nuoc ngoai, dich vu gia han the tam tru cho nguoi nuoc ngoai, thu tuc gia han the tam tru, thu tuc gia han the tam tru cho nguoi nuoc ngoai, gia hạn thẻ tạm trú, dịch vụ gia hạn thẻ tạm trú, gia hạn thẻ tạm trú cho người nước ngoài, dịch vụ gia hạn thẻ tạm trú cho người nước ngoài, thủ tục gia hạn thẻ tạm trú, thủ tục gia hạn thẻ tạm trú cho người nước ngoài Quy tắc kim chỉ nam “làm được việc mới nhận tiền”.

gia han the tam tru, dich vu gia han the tam tru, gia han the tam tru cho nguoi nuoc ngoai, dich vu gia han the tam tru cho nguoi nuoc ngoai, thu tuc gia han the tam tru, thu tuc gia han the tam tru cho nguoi nuoc ngoai, gia hạn thẻ tạm trú, dịch vụ gia hạn thẻ tạm trú, gia hạn thẻ tạm trú cho người nước ngoài, dịch vụ gia hạn thẻ tạm trú cho người nước ngoài, thủ tục gia hạn thẻ tạm trú, thủ tục gia hạn thẻ tạm trú cho người nước ngoài Tinh thần trách nhiệm cao, có tâm với nghề: Chúng tôi nói được là làm được, cho dù khó khăn đến đâu, chúng tôi cũng cố giải quyết một khi đã nhận hồ sơ.

PNVT khẳng định dịch vụ gia hạn thẻ tạm trú (dịch vụ gia hạn thẻ tạm trú, gia hạn thẻ tạm trú cho người nước ngoài, dịch vụ gia hạn thẻ tạm trú cho người nước ngoài, thủ tục gia hạn thẻ tạm trú, thủ tục gia hạn thẻ tạm trú cho người nước ngoài) là điểm mạnh của mình. Nếu bạn không đủ hồ sơ hoặc hồ sơ còn khiếm khuyết, hoặc bạn đã nộp rồi và bị trả lại, hãy liên hệ ngay chúng tôi, PNVT sẽ đưa ra giải pháp.

PNVT chuyên xử lý các trục trặc, sai sót hồ sơ gia hạn thẻ tạm trú (dịch vụ gia hạn thẻ tạm trú, gia hạn thẻ tạm trú cho người nước ngoài, dịch vụ gia hạn thẻ tạm trú cho người nước ngoài, thủ tục gia hạn thẻ tạm trú, thủ tục gia hạn thẻ tạm trú cho người nước ngoài).

Mong được hợp tác và chia sẻ những khó khăn cùng bạn!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *