Dịch vụ Visa, giấy phép lao động, dịch công chứng

Tư vấn làm hộ chiếu nhanh tại TPHCM

Làm hộ chiếu nhanh trong 3-5 ngày là mong muốn của nhiều công dân Việt Nam muốn đi nước ngoài du lịch, làm việc, công tác, du học, chữa bệnh,… Nhưng làm sao để có thể thực hiện thủ tục này một cách nhanh chóng? Điều này phụ …

Làm giấy phép lao động ở Khánh Hòa đảm bảo 100%

Làm giấy phép lao động ở Khánh Hòa đảm bảo 100% của PNVT, sẽ giúp cho người nước ngoài được làm việc hợp pháp tại tỉnh Khánh Hòa. Giấy phép lao động là điều kiện bắt buộc đối với người lao động đến làm việc tại các công …