Dịch vụ Visa, giấy phép lao động, dịch công chứng

Làm nhanh Giấy phép lao động cho người nước ngoài

Giấy phép lao động là khâu đầu tiền để xin thẻ tạm trú và rất quan trọng đối với người nước ngoài khi vào làm việc tại Việt Nam (trừ trường hợp là chủ đầu tư). Thủ tục giấy phép lao động hiện nay rất phức tạp và …
{"slides_column":"4","slides_scroll":"1","dots":"true","arrows":"true","autoplay":"true","autoplay_interval":"2000","loop":"true","rtl":"false","speed":"1000","center_mode":"false"}