Hà Nội

TỔNG CÔNG TY THĂNG LONG – CTCP
THANG LONG JOINT STOCK CORPORATION
Số 72, đường Nguyễn Chí Thanh, Phường Láng Thượng, Quận Đống đa, Hà Nội
72 Nguyen Chi Thanh Street, Lang Thuong Ward, Dong Da District, Hanoi City
Nguyễn Đức Kiên
0100105020 (10/11/2010)
Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ
0100105020 (10/11/2010)