LIST OF VISA-FREE AGREEMENTS AND TREATIES BY VIETNAM AND OTHER COUNTRIES

Countries Visa exemption Ác-hen-ti-na (Hiệp định ký ngày 14/9/1999, có hiệu lực từ ngày 13/11/1999):– Miễn thị thực cho người mang HCNG, HCCV với ... Continue Reading →