Gia hạn thẻ tạm trú

Những điều cần biết về việc xin gia hạn thẻ tạm trú, cấp lại thẻ tạm trú cho người nước ngoài tại Việt Nam

thẻ tạm trú cho người có giấy phép lao động

Các bước làm thẻ tạm trú cho người có giấy phép lao động làm việc ở Việt Nam

Thẻ tạm trú được cấp cho người nước ngoài dựa trên ký hiệu visa được cấp và giấy phép lao động của người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam tùy theo từng trường hợp cụ thể. Bài viết này sẽ cung cấp các thông tin cần biết về việc thực hiện thủ …

Các bước làm thẻ tạm trú cho người có giấy phép lao động làm việc ở Việt Nam

Làm thủ tục xin cấp thẻ tạm trú thăm thân TT

Làm thủ tục xin cấp thẻ tạm trú thăm thân TT được lưu trú tối đa 3 năm

Vợ, chồng, con dưới 18 tuổi của người nước ngoài nếu có ký hiệu visa là LV1, LV2, LS, ĐT1, ĐT2, ĐT3, NN1, NN2, DH, PV1, LĐ1, LĐ2 hoặc người nước ngoài là cha, mẹ, vợ, chồng, con của công dân Việt Nam là đối tượng thuộc diện cấp thẻ tạm trú thăm thân TT. …

Làm thủ tục xin cấp thẻ tạm trú thăm thân TT được lưu trú tối đa 3 năm

Scroll to Top