Gia hạn thẻ tạm trú

Thẻ tạm trú cho người nước ngoài ở Việt Nam

Thẻ tạm trú cho người nước ngoài tại Việt Nam có kích thước như giấy chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước. Người nước ngoài muốn lưu trú lâu dài ở Việt Nam phải là đối tượng có visa Việt Nam hoặc thẻ tạm trú Việt Nam …