Gia hạn thẻ tạm trú

Xin cấp lại thẻ tạm trú cho người Hà Lan

Cấp lại thẻ tạm trú là trường hợp thẻ tạm trú cũ hết hạn, người nước ngoài muốn xin cấp lại thẻ tạm trú để kéo dài thời gian lưu trú ở Việt Nam. Xin cấp lại thẻ tạm trú cho người Hà Lan cũng giống như việc …

Dịch vụ làm thẻ tạm trú tận nhà tại TPHCM

Ngày nay, với sự phát triển các dịch vụ hành chính, việc làm thẻ tạm trú không còn là vấn đề khó khăn, phức tạp, vất vả với người nước ngoài nữa. Quá trình xử lý hồ sơ được rút ngắn, kéo theo đó là việc sớm nhận …

Dịch vụ xin cấp thẻ tạm trú siêu tốc trong ngày

Thẻ tạm trú là loại giấy tờ do cơ quan xuất nhập cảnh của Việt Nam cấp cho người nước ngoài có đủ điều kiện. Tuy nhiên, trong vài trường hợp, đối tượng này cần gấp kết quả thẻ tạm trú để không phải tiến hành thực hiện …
EnglishVietnamUnknown