giam-10-phi-dich-vu-thu-hai-khi-xin-cap-hoac-gia-han-the-tam-tru-nhan-dip-ky-niem-ngay-nha-giao-viet-nam-20-11

Giảm 10% phí dịch vụ thứ hai khi xin cấp hoặc gia hạn thẻ tạm trú nhân dịp kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11

Giảm 10% phí dịch vụ thứ hai khi xin cấp hoặc gia hạn thẻ tạm trú nhân dịp kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top