JECFA là gì?

JECFA là gì? JECFA là Ủy ban chuyên gia về Phụ gia thực phẩm của FAO và WHO. Viết tắt của The Joint FAO/WHO Expert Committee on Food Additives. JECFA là 5 chữ cái đầu của The Joint FAO/WHO Expert Committee on Food Additives.

JECFA là gì

JECFA là gì?

JECFA là  một ủy ban chuyên gia về phụ gia thực phẩm được điều hành bởi Tổ chức Lương thực và nông nghiệp Liên hiệp quốc (FAO) và tổ chức y tế thế giới (WHO).

The Joint FAO/WHO Expert Committee on Food Additives (JECFA) is an international expert scientific committee that is administered jointly by the Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO) and the World Health Organization (WHO).

JECFA (Joint FAO/WHO Expert Committee on Food Additives) là gì?

JECFA là ủy ban đã lập ra các quy tắc đánh giá về an toàn hóa chất trong thực phẩm để bắt kịp ý nghĩ làm sao kiểm soát nguy cơ cũng như sự tiềm ẩn của độc tố trong thực phẩm.

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top