Home Đăng ký tạm trú cho người nước ngoài Không đăng ký tạm trú cho người nước ngoài xử phạt thế nào ?

Không đăng ký tạm trú cho người nước ngoài xử phạt thế nào ?

Đăng ký tạm trú cho người nước ngoài là quy định bắt buộc do cơ sở lưu trú thực hiện. Việc không đăng ký tạm trú cho người nước ngoài sẽ bị xử phạt nếu không tiến hành đúng trong thời hạn 12 giờ, 24 giờ tùy từng nơi. Quy định xử phạt không đăng ký tạm trú cho người nước ngoài được thể hiện tại Nghị định 167/2013/NĐ-CP.

Luật xuất nhập cảnh 2014 quy định việc đăng ký tạm trú cho người nước ngoài hay khai báo tạm trú do người trực tiếp quản lý, điều hành hoạt động của cơ sở lưu trú phải tiến hành trong thời hạn 12 giờ. Và với địa bàn vùng sâu, vùng xa là 24 giờ kể từ khi người nước ngoài đến cơ sở lưu trú.

đăng ký tạm trú cho người nước ngoài
Không đăng ký tạm trú cho người nước ngoài xử phạt thế nào ?

Nếu không đăng ký tạm trú cho người nước ngoài coi như không đăng ký tạm trú và sẽ bị xử phạt như sau:

  • Phạt tiền từ 500 ngàn đồng đến 2 triệu đồng nếu người nước ngoài không khai báo tạm trú theo quy định hoặc sử dụng chứng nhận tạm trú, thẻ tạm trú, thẻ thường trú ở Việt Nam quá thời hạn từ 15 ngày trở xuống mà không được cơ quan có thẩm quyền cho phép (điểm e khoản 2 Điều 17  Nghị định).
  • Phạt tiền từ 500 ngàn đồng đến 2 triệu đồng khi cho người nước ngoài nghỉ qua đêm nhưng không khai báo tạm trú, không hướng dẫn người nước ngoài khai báo tạm trú theo quy định,  không hướng dẫn người nước ngoài khai báo tạm trú theo quy định hoặc không thực hiện đúng các quy định khác của cơ quan có thẩm quyền. (điểm g khoản 2 Điều 17 Nghị định)
  • Phạt từ 3 triệu đến 5 triệu đồng nếu người nước ngoài không khai báo tạm trú theo quy định, hoặc sử dụng chứng nhận tạm trú, thẻ tạm trú, thẻ thường trú ở Việt Nam quá thời hạn từ 16 ngày trở lên mà không được cơ quan có thẩm quyền cho phép (điểm đ khoản 3 Điều 17 Nghị định).

Ngoài ra, điểm h, khoản 3 điều 8 Nghị định 167/2013/NĐ-CP quy định phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 4.000.000 đồng đối với hành vi không khai báo tạm trú hay đăng ký tạm trú cho người nước ngoài thuê nhà để ở.

5/5 - (1 bình chọn)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *