Kiến thức thẻ tạm trú

Nơi nộp mẫu NA2 cục quản lý xuất nhập cảnh

Mẫu NA2 cục quản lý xuất nhập cảnh là đơn xin nhập cảnh cho người nước ngoài vào Việt Nam. Mẫu này được ban hành khi nào? Nơi nộp mẫu NA2 cục quản lý xuất nhập cảnh là ở đâu? Bạn có thể tìm được câu trả lời …

Thẻ tạm trú cho người nước ngoài là gì?

Thẻ tạm trú cho người nước ngoài là gì? Khái niệm thẻ tạm trú được quy định ở đâu? Các trường hợp được cấp thẻ tạm trú và ký hiệu thẻ tạm trú là gì? Nơi nào có thể cung cấp cho bạn dịch vụ làm thẻ tạm …