Kiến thức thẻ tạm trú

Điều cần biết về thẻ tạm trú, sự khác nhau giữa lưu trú và tạm trú, các trường hợp xin cấp thẻ tạm trú, đối tượng xin cấp thẻ tạm trú, quy định về thời hạn của thẻ tạm trú, ký hiệu thẻ tạm trú cho người nước ngoài ở Việt Nam.

Xin cấp thẻ tạm trú 2021

Xin cấp thẻ tạm trú 2021 | Người nước ngoài cần biết điều gì?

Khi Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam số 51/2019/QH14 được ban hành ngày 25/11/2019 và có hiệu lực từ tháng 7/2020 thì việc xin cấp thẻ tạm trú cho người nước ngoài có nhiều điều chỉnh. …

Xin cấp thẻ tạm trú 2021 | Người nước ngoài cần biết điều gì?

Thẻ tạm trú kết hôn

Thẻ tạm trú kết hôn có cần chuyển sang thẻ tạm trú lao động không?

Theo quy định, căn cứ vào mục đích nhập cảnh Việt Nam, người nước ngoài được cấp visa/thẻ tạm trú tương ứng, nếu đảm bảo điều kiện theo pháp luật Việt Nam. Trường hợp có sự thay đổi  thì phải chuyển đổi loại visa/thẻ tạm trú. Vậy trường hợp người nước ngoài kết hôn với …

Thẻ tạm trú kết hôn có cần chuyển sang thẻ tạm trú lao động không?

Làm thẻ tạm trú cho người nước ngoài TRONG NGÀY

Các trường hợp được cấp thẻ tạm trú và ký hiệu, thời hạn thẻ tạm trú 2019, 2020, 2021

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam (Luật số 51/2019/QH14) được ban hành ngày 25/11/2019, quy định các trường hợp được cấp thẻ tạm trú, ký hiệu thẻ tạm trú và thời hạn thẻ tạm trú sẽ …

Các trường hợp được cấp thẻ tạm trú và ký hiệu, thời hạn thẻ tạm trú 2019, 2020, 2021

thẻ tạm trú diện kết hôn

Người nước ngoài kết hôn với người Việt Nam xin cấp thẻ tạm trú như thế nào?

Người nước ngoài kết hôn với người Việt Nam là đối tượng thuận lợi xin cấp thẻ tạm trú, visa Việt Nam. Đối tượng này khi vào làm việc tại Việt Nam cũng không phải xin cấp giấy phép lao động hay xin giấy xác nhận không thuộc diện cấp giấy phép lao động.  Thẻ …

Người nước ngoài kết hôn với người Việt Nam xin cấp thẻ tạm trú như thế nào?

Scroll to Top