Kiến thức thẻ tạm trú

Sở hữu thẻ tạm trú trong 3 ngày bằng cách nào?

Trong một khoảng thời gian ngắn, người nước ngoài không có đủ khả năng để chuẩn bị đủ hồ sơ, thực hiện thủ tục, nên không thể nói đến việc sở hữu thẻ tạm trú chỉ trong 3 ngày làm việc. Tuy nhiên, có một giải pháp giúp …