Kiến thức thẻ tạm trú

Điều cần biết về thẻ tạm trú, sự khác nhau giữa lưu trú và tạm trú, các trường hợp xin cấp thẻ tạm trú, đối tượng xin cấp thẻ tạm trú, quy định về thời hạn của thẻ tạm trú, ký hiệu thẻ tạm trú cho người nước ngoài ở Việt Nam.

xin cấp thẻ tạm trú

Xin cấp thẻ tạm trú 2021 | Người nước ngoài cần làm gì?

Khi Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam số 51/2019/QH14 được ban hành ngày 25/11/2019 và có hiệu lực từ tháng 7/2020 thì việc xin cấp thẻ tạm trú cho người nước ngoài có nhiều điều chỉnh. …

Xin cấp thẻ tạm trú 2021 | Người nước ngoài cần làm gì?

Thẻ tạm trú kết hôn

Thẻ tạm trú kết hôn có cần chuyển sang thẻ tạm trú lao động không?

Theo quy định, căn cứ vào mục đích nhập cảnh Việt Nam, người nước ngoài được cấp visa/thẻ tạm trú tương ứng, nếu đảm bảo điều kiện theo pháp luật Việt Nam. Trường hợp có sự thay đổi  thì phải chuyển đổi loại visa/thẻ tạm trú. Vậy trường hợp người nước ngoài kết hôn với …

Thẻ tạm trú kết hôn có cần chuyển sang thẻ tạm trú lao động không?

Scroll to Top