Kiến thức thẻ tạm trú

Visa DN có được cấp thẻ tạm trú?

Một số người nước ngoài nhập cảnh vào Việt Nam với visa/ thị thực DN để làm việc với công ty/ doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức trên lãnh thổ Việt Nam trong thời hạn 3 tháng. Sau một thời gian, để đáp ứng nhu cầu công việc …

Thẻ tạm trú đầu tư cho người Nhật

Hiện nay trên lãnh thổ Việt Nam có khá nhiều người lao động, chuyên gia, nhà đầu tư Nhật Bản. Với chuyên gia, người lao động Nhật Bản muốn xin cấp thẻ tạm trú thì phải có giấy phép lao động hoặc giấy xác nhận không thuộc diện …

Thẻ tạm trú hết hạn, quá hạn phải làm gì?

Thẻ tạm trú được cấp cho người nước ngoài đủ điều kiện ở Việt Nam. Thời hạn của thẻ tạm trú được cấp tùy thuộc vào từng đối tượng cụ thể. Khi thẻ tạm trú hết hạn, người nước ngoài phải làm gì? Có bị phạt khi sử …
EnglishVietnamUnknown