Kiến thức thẻ tạm trú

Lưu trú và tạm trú khác nhau thế nào?

Cứ trú, tạm trú, thường trú, lưu trú là những thuật ngữ được nhắc đến khá nhiều trong Luật cư trú năm 2006. Vậy lưu trú và tạm trú khác nhau như thế nào? Bài viết này sẽ mô tả điểm giống và khác nhau giữa lưu trú …
EnglishVietnamUnknown