Kiến thức thẻ tạm trú

Làm thẻ tạm trú gấp trong 2-3 ngày ở đâu?

Làm thẻ tạm trú gấp là trường hợp người nước ngoài muốn có kết quả thẻ tạm trú chỉ trong vài ngày. Vậy nơi nào có thể tư vấn và hỗ trợ dịch vụ làm thẻ tạm trú gấp? Tiêu chí lựa chọn dịch vụ làm thẻ tạm …