Kiến thức thẻ tạm trú

Điều cần biết về thẻ tạm trú, sự khác nhau giữa lưu trú và tạm trú, các trường hợp xin cấp thẻ tạm trú, đối tượng xin cấp thẻ tạm trú, quy định về thời hạn của thẻ tạm trú, ký hiệu thẻ tạm trú cho người nước ngoài ở Việt Nam.

Phí làm thẻ tạm trú cho người nước ngoài 2022

Phí làm thẻ tạm trú cho người nước ngoài 2021

Phí làm thẻ tạm trú cho người nước ngoài 2022 được quy định trong thông tư số 25/2021/TT-BTC ngày 07/4/2021. Phí thẻ tạm trú được thể hiện trong biểu mức thu, lệ phí đính kèm thông tư về quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong

Có thẻ tạm trú có cần xin visa Việt Nam không?

Có thẻ tạm trú có cần xin visa Việt Nam không?

Thẻ tạm trú và visa (thị thực) đều là giấy tờ do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp cho người nước ngoài,  chứng minh việc cư trú hợp pháp có  hạn tại Việt Nam. Vậy có thẻ tạm trú có cần xin visa Việt Nam không? Đây là thắc mắc của nhiều

Các trường hợp miễn lệ phí xin cấp thẻ tạm trú

Các trường hợp miễn lệ phí xin cấp thẻ tạm trú

Các trường hợp được miễn phí xin cấp thẻ tạm trú được quy định tại điều 5, thông tư 219/2016/TT-BTC, ngày 10 tháng 11 năm 2016 về quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh, cư trú tại

Xin cấp thẻ tạm trú cho người nước ngoài | Các văn bản pháp lý

Xin cấp thẻ tạm trú cho người nước ngoài

Khi xin cấp thẻ tạm trú cho người nước ngoài, các tổ chức, cá nhân có thể tham khảo các văn bản pháp lý liên quan đến vấn đề này để hiểu rõ các quy định của Việt Nam. Dưới đây là các văn bản đang có hiệu lực thi hành hiện nay: Luật sửa

Xin cấp thẻ tạm trú 2021 | Người nước ngoài cần làm gì?

xin cấp thẻ tạm trú

Khi Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam số 51/2019/QH14 được ban hành ngày 25/11/2019 và có hiệu lực từ tháng 7/2020 thì việc xin cấp thẻ tạm trú cho người nước ngoài có nhiều điều chỉnh.

Thẻ tạm trú kết hôn có cần chuyển sang thẻ tạm trú lao động không?

Thẻ tạm trú kết hôn

Theo quy định, căn cứ vào mục đích nhập cảnh Việt Nam, người nước ngoài được cấp visa/thẻ tạm trú tương ứng, nếu đảm bảo điều kiện theo pháp luật Việt Nam. Trường hợp có sự thay đổi  thì phải chuyển đổi loại visa/thẻ tạm trú. Vậy trường hợp người nước ngoài kết hôn với

Xin cấp lại thẻ tạm trú cho người nước ngoài như thế nào?

hồ sơ cấp lại thẻ tạm trú

Thẻ tạm trú là giấy tờ do cơ quan quản lý xuất nhập cảnh cấp cho người nước ngoài có đủ điều kiện lưu trú lâu dài ở Việt Nam. Theo Luật xuất nhập cảnh, thẻ tạm trú hết hạn được xem xét cấp thẻ mới, do đó, việc xin cấp lại thẻ tạm trú

Các trường hợp được cấp thẻ tạm trú và ký hiệu, thời hạn thẻ tạm trú 2019, 2020, 2021

Làm thẻ tạm trú cho người nước ngoài TRONG NGÀY

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam (Luật số 51/2019/QH14) được ban hành ngày 25/11/2019, quy định các trường hợp được cấp thẻ tạm trú, ký hiệu thẻ tạm trú và thời hạn thẻ tạm trú sẽ

Xin cấp thẻ tạm trú cho người làm việc ở Việt Nam

xin cấp thẻ tạm trú cho người làm việc ở Việt Nam

Người nước ngoài làm việc tại Việt Nam có thể xin cấp thẻ tạm trú nếu có giấy phép lao động hoặc giấy xác nhận không thuộc diện cấp giấy phép lao động (còn thời hạn trên 12 tháng). Những người khác làm việc ở Việt Nam không đủ điều kiện (thực hiện thủ tục

Người nước ngoài kết hôn với người Việt Nam xin cấp thẻ tạm trú như thế nào?

thẻ tạm trú diện kết hôn

Người nước ngoài kết hôn với người Việt Nam là đối tượng thuận lợi xin cấp thẻ tạm trú, visa Việt Nam. Đối tượng này khi vào làm việc tại Việt Nam cũng không phải xin cấp giấy phép lao động hay xin giấy xác nhận không thuộc diện cấp giấy phép lao động.  Thẻ