Kiến thức thẻ tạm trú

Biểu mức thu lệ phí xuất nhập cảnh

Biểu mức thu lệ phí xuất nhập cảnh là nói đến mức thu phí của nhà nước liên quan đến việc cấp hộ chiếu, giấy thông hành, thẻ AB, giấy phép xuất cảnh, lệ phí cấp thị thực và các giấy tờ có liên quan đến xuất nhập …

Thường trú khác tạm trú như thế nào?

Thường trú khác tạm trú như thế nào? Sự khác nhau giữa thẻ thường trú và thẻ tạm trú cho người nước ngoài tại Việt Nam? Điều kiện để người nước ngoài được xét thường trú tại Việt Nam là gì? Trường hợp người nước ngoài nào được …

Luật 24/2008/QH12 Quốc tịch Việt Nam

Click logo Công Ty Dịch Thuật Phú Ngọc Việt để tải file word .doc về Hiệu lực: Hết hiệu lực một phần Ngày có hiệu lực: 01/07/2009 QUỐC HỘI   CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc   Luật …