Kiến thức thẻ tạm trú

Hồ sơ xin cấp thẻ tạm trú bị bác

Hiện nay có nhiều bạn thắc mắc là hồ sơ xin cấp thẻ tạm trú được lập đúng quy định nhưng lại bị bác hay không được tiếp nhận và họ cũng không biết tại sao lại như vậy. Thetamtru.com.vn có giải pháp cho vấn đề này. Tại …

Mẫu thẻ tạm trú

Thẻ tạm trú là loại giấy tờ do cơ quan quản lý xuất nhập cảnh hoặc cơ quan có thẩm quyền của Bộ Ngoại giao cấp cho người nước ngoài được phép cư trú có thời hạn tại Việt Nam và có giá trị thay thị thực. Mẫu …

Thẻ tạm trú là gì

Thẻ tạm trú là gì ? Thẻ tạm trú có thể xem là visa dài hạn vì thẻ tạm trú đảm bảo người nước ngoài xuất nhập cảnh Việt Nam không cần phải có visa (thị thực), hay nói cách khác là thẻ tạm trú thay thế cho …

Lệ phí cấp thẻ tạm trú

Lệ phí cấp thẻ tạm trú (temporary residence card fee) nằm trong Quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp hộ chiếu, thị thực, giấy tờ về nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh và cư trú tại Việt Nam. Lệ phí cấp …

Lệ phí xin cấp thẻ tạm trú năm 2013

Từ năm 2013 lệ phí cấp thẻ tạm trú cho người nước ngoài tăng. Theo Thông tư 190/2012/TT-BTC sửa đổi, bổ sung Thông tư số 66/2009/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp hộ chiếu, thị thực, …