Home Cấp mới thẻ tạm trú Làm thẻ tạm trú LĐ cho người Sierra Leone ở Việt Nam

Làm thẻ tạm trú LĐ cho người Sierra Leone ở Việt Nam

Vô cùng đáng tiếc nếu như người Sierra Leone thuộc đối tượng xin cấp thẻ tạm trú LĐ mà lại không làm thủ tục này để được xuất nhập cảnh nhiều lần và cư trú dài hạn ở Việt Nam. Gọi ngay PNV làm nhanh thủ tục xin cấp thẻ tạm trú LĐ cho người Sierra Leone  và tư vấn những điều cần biết khi lưu trú và sử dụng thẻ này tại Việt Nam.

Thẻ tạm trú LĐ cho người Sierra Leone có thời hạn không quá 2 năm, được cơ quan xuất nhập cảnh cấp với 1 trong 2 ký hiệu là LĐ1 và LĐ2.   

Thẻ tạm trú LĐ và mối liên quan với giấy phép lao động

Không có giấy phép lao động thì không thể xin cấp thẻ tạm trú LĐ. Đây là điều kiện tiên quyết của thủ tục xin cấp thẻ LĐ cho người nước ngoài ở Việt Nam với mục đích lao động. Ngoài ra, để được xét cấp thẻ thì phải có:

  • Hộ chiếu còn thời hạn còn thời hạn dưới 1 năm
  • Đang ở nước ngoài
  • Không được doanh nghiệp ở Việt Nam bảo lãnh.

Làm thẻ tạm trú LĐ cho người Sierra Leone

Dựa trên thời hạn của giấy  phép lao động và hộ chiếu và quy định thời hạn của thẻ LĐ của Luật xuất nhập cảnh, cơ quan quản lý xuất nhập cảnh sẽ cấp thẻ với thời hạn tương ứng mà không quá 2 năm.

Hồ sơ làm thẻ tạm trú LĐ cho người Sierra Leone ở Việt Nam

Để xin cấp thẻ tạm trú LĐ cho người Sierra Leone ở Việt Nam, các bạn cần chuẩn bị:

  • Mẫu Na16, Na8, Na6;
  • Giấy phép lao động/ giấy xác nhận không thuộc diện cấp giấy phép lao động
  • Giấy phép đăng ký kinh doanh
  • Hộ chiếu còn hạn
  • Hình 2x3cm
  • Giấy tờ khác (tùy trường hợp)

Tùy trường hợp mà ở mục giấy tờ khác phải cung cấp thêm văn bản cần thiết. Gọi ngay PNV để được tư vấn, xử lý mẫu hồ sơ, giải quyết tình huống quá hạn thẻ, và nhận kết quả thẻ tạm trú nhanh trong 3-7 ngày.

Xem thêm:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *