Home Kiến thức thẻ tạm trú Lệ phí cấp thẻ tạm trú cho người nước ngoài tại Việt Nam

Lệ phí cấp thẻ tạm trú cho người nước ngoài tại Việt Nam

Lệ phí cấp thẻ tạm trú cho người nước ngoài tại Việt Nam được quy định trong thông tư số 219/2016/TT của Bộ Tài chính ngày 10 tháng 11 năm 2016 về quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh, cư trú tại Việt Nam.

lệ phí cấp thẻ tạm trú cho người nước ngoài

Lệ phí cấp thẻ tạm trú cho người nước ngoài tại Việt Nam

Mức thu phí, lệ phí thẻ tạm trú cho người nước ngoài tại Việt Nam được thể hiện qua biểu mức thu phí, lệ phí ban hành kèm theo Thông tư số 219/2016/TT của Bộ Tài Chính như sau :

– Lệ phí cấp thẻ tạm trú có thời hạn từ 01 năm đến 02 năm: 145USD/thẻ

– Lệ phí cấp thẻ tạm trú có thời hạn từ 02 năm đến 05 năm: 155USD/thẻ

Nơi tổ chức thu phí, lệ phí làm thẻ tạm trú cho người nước ngoài tại Việt Nam

Tùy theo từng trường hợp cụ thể, bạn có thể liên hệ với một trong hai đơn vị dưới đây để thực hiện thủ tục và đóng lệ phí xin cấp thẻ tạm trú cho người nước ngoài tại Việt Nam, cụ thể:

– Cục Quản Lý Xuất Nhập Cảnh – Bộ Ngoại Giao

– Phòng Xuất Nhập Cảnh – Công An Tỉnh, Thành Phố

Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, cơ quan quản lý xuất nhập cảnh hoặc cơ quan có thẩm quyền của Bộ Ngoại giao sẽ cấp thẻ tạm trú cho người nước ngoài.

Căn cứ pháp lý để thu phí, lệ phí làm thẻ tạm trú cho người nước ngoài tại Việt Nam

Để thống nhất mức thu lệ phí làm thẻ tạm trú cho người nước ngoài tại Việt Nam, Bộ tài chánh đã căn cứ vào:

– Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;

– Nghị định số 120/2016/NĐ-CP ngày 23 tháng 8 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật phí và lệ phí;

– Nghị định số 215/2013/NĐ-CP ngày 23 tháng 12 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;

– Đề nghị của Vụ trưởng Vụ Chính sách thuế.

Xem biểu mức thu phí, lệ phí làm thẻ tạm trú cho người nước ngoài tại Việt Nam

Để xác định rõ phí, lệ phí cấp thẻ tạm trú, cũng như các loại phí khác, các bạn có thể bấm chọn đường link dưới đây để XEM biểu mức thu phí, lệ phí được ban hành kèm theo thông tư số 219/2016/TT của Bộ Tài chính tại đây.

Lệ phí cấp thẻ tạm trú cho người nước ngoài tại Việt Nam là vấn đề mà bạn cần quan tâm khi làm thẻ tạm trú cho người nước ngoài tại Việt Nam. Ngoài những trường hợp được miễn phí, lệ phí thì các đối tượng người nước ngoài khác đều phải đóng lệ phí làm thẻ tạm trú.

5/5 - (1 bình chọn)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *