Luật nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam

Luật nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam theo số 47/2014/QH13 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam ngày 16 tháng 6 năm 2014 đã được áp dụng từ ngày 01 tháng 01 năm 2015. Để giúp các bạn nhanh chóng nắm được những điều cốt yếu nhất trong văn bản luật này, sau đây PNVT xin giới thiệu lại một cách ngắn gọn những nội dung cơ bản nhất về Luật nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam.

luật nhập cảnh xuất cảnh quá cảnh cư trú của người nước ngoài tại việt nam

Căn cứ pháp lý

Luật nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam được xây dựng dựa trên Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Xem tham khảo thêm Luật xuất nhập cảnh 2015 số 47/2014/QH13 có những điểm mới nhất

Bố cục nội dung Luật nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam

Luật nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam gồm 9 chương và 55 điều, trong đó:

Chương 1: Những quy định chung gồm 6 điều

Chương 2: Thị thực gồm 13 điều

Chương 3: Nhập cảnh gồm 3 điều

Chương 4: Quá cảnh gồm 4 điều

Chương 5: Xuất cảnh gồm 4 điều

Chương 6: Cư trú gồm 13 điều

Chương 7: Quyền, nghĩa vụ của người nước ngoài; quyền, trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân mời, bảo lãnh người nước ngoài nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú tại Việt Nam, gồm 2 điều.

Chương 8: Trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức về nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt nam gồm 7 điều.

Chương 9: Điều khoản thi hành gồm 3 điều.

Xem tham khảo thêm Thủ tục làm thẻ tạm trú cho người nước ngoài có giấy phép lao động mới nhất

Điểm mấu chốt trong Luật nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam

Thường người ta tìm hiểu các văn bản luật là tham khảo các thủ tục hành chính quan trọng mà mình đang có nhu cầu. Trong Luật có rất nhiều điều khoản, song PNVT chỉ giới thiệu với các bạn các điều khoản quan trọng chính yếu mà mọi người thường quan tâm sau đây:

Thứ nhất, các bạn có thể tham khảo các quy định về thị thực:

– Điều 7: Giá trị sử dụng và hình thức của thị thực

– Điều 8: Ký hiệu thị thực

– Điều 9: Thời hạn thị thực

– Điều 10: Điều kiện cấp thị thực

– Điều 12: Các trường hợp được miễn thị thực

– Điều 13: Đơn phương miễn thị thực

– Điều 15: Thủ tục mời, bảo lãnh người nước ngoài nhập cảnh tại cơ quan có thẩm quyền của Bộ Ngoại giao

– Điều 16: Thủ tục mời, bảo lãnh người nước ngoài nhập cảnh tại cơ quan quản lý xuất nhập cảnh

Thứ hai, các quy định về nhập cảnh:

– Điều 20: điều kiện nhập cảnh

– Điều 21: Các trường hợp chưa cho nhập cảnh

– Điều 22: Thẩm quyền quyết định chưa cho nhập cảnh

Thứ ba, các quy định quá cảnh

– Điều 23: Điều kiện quá cảnh

– Điều 25: Quá cảnh đường hàng không

– Điều 26: Quá cảnh đường biển

Thứ 4: quy định về xuất cảnh

– Điều 27: Điều kiện xuất cảnh

– Điều 30: Buộc xuất cảnh

Thứ 5: Cư trú

– Điều 37: Thủ tục cấp thẻ tạm trú

– Điều 38: Thời hạn thẻ tạm trú

– Điều 39: Các trường hợp được xét thường trú

– Điều 41: Thủ tục giải quyết cho thường trú

– Điều 43: Cấp đổi, cấp lại thẻ thường trú

Tải/download luật nhập cảnh xuất cảnh quá cảnh cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam

Bạn có thể bấm chọn vào biểu tượng dưới đây để tải/download luật nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam.

luật nhập cảnh xuất cảnh quá cảnh cư trú của người nước ngoài tại việt nam

https://pnvt.vn/vbpl-bieu-mau/luat-nhap-nhap-canh-2015-so-47-2014-QH13.DOC.doc

http://www.mediafire.com/file/49ugpv55whqw23p/luat-nhap-nhap-canh-2015-so-47-2014-QH13.DOC.doc/file

http://www.mediafire.com/file/ycti9rs5y59aynf/luat-nhap-nhap-canh-2015-so-47-2014-QH13.PDF.pdf/file

Luật nhập cảnh xuất cảnh quá cảnh cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam là văn bản mà bạn cần phải nghiên cứu và tham khảo khi muốn đến Việt Nam. Nếu trong quá trình thực hiện các thủ tục xuất nhập cảnh như: xin visa, hộ chiếu, thẻ tạm trú, thường trú tại Việt Nam mà bạn có những vướng mắc gì thì hãy gọi cho PNVT chúng tôi. PNVT sẵn sàng tư vấn và hỗ trợ bạn thực hiện tốt các thủ tục hành chính.

1 thought on “Luật nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam”

  1. Luật nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam – ĐẦY ĐỦ, TIỆN LỢI, DỄ TRA CỨU

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top