Nghị định 167/2013/NĐ-CP xử phạt vi phạm trong lĩnh vực xuất nhập cảnh

Nghị định 167/2013/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội; phòng, chống tệ nạn xã hội; phòng cháy và chữa cháy; phòng, chống bạo lực gia định có đưa ra quy định về xử phạt với hành vi vi phạm trong lĩnh vực xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh, cư trú và đi lại của người nước ngoài trên lãnh thổ Việt Nam.

Nghị định 167/2013/NĐ-CP xử phạt vi phạm trong lĩnh vực xuất nhập cảnh
Nghị định 167/2013/NĐ-CP xử phạt vi phạm trong lĩnh vực xuất nhập cảnh

Cơ sở xây dựng Nghị định 167/2013/NĐ-CP

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Công an, Chính phủ đã ban hành Nghị định 167/2013/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội; phòng, chống tệ nạn xã hội; phòng cháy và chữa cháy; phòng, chống bạo lực gia đình. Nghị định được xây dựng trên cơ sở các văn bản pháp lý trước đó, cụ thể:

• Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

• Căn cứ Luật xử lý vi phạm hành chính ngày 20 tháng 6 năm 2012;

• Căn cứ Luật phòng cháy và chữa cháy ngày 29 tháng 6 năm 2001;

• Căn cứ Luật cư trú ngày 29 tháng 11 năm 2006 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật cư trú ngày 20 tháng 6 năm 2013;

• Căn cứ Luật phòng, chống bạo lực gia đình ngày 21 tháng 11 năm 2007;

• Căn cứ Luật phòng, chống ma túy ngày 09 tháng 12 năm 2000 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật phòng, chống ma túy ngày 03 tháng 6 năm 2008;

• Căn cứ Luật thi hành án hình sự ngày 17 tháng 6 năm 2010;

• Căn cứ Pháp lệnh bảo vệ bí mật nhà nước ngày 28 tháng 12 năm 2000;

• Căn cứ Pháp lệnh phòng, chống mại dâm ngày 17 tháng 3 năm 2003;

• Căn cứ Pháp lệnh quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ ngày 30 tháng 6 năm 2011 và Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ ngày 12 tháng 7 năm 2013; Xem thêm điều kiện cấp thẻ tạm trú cho người nước ngoài

Tổng quan Nghị định 167/2013/NĐ-CP

Nghị định 167/2013/NĐ-CP gồm 4 chương 74 điều, trong đó:

Chương 1: những quy định chung gồm 4 điều

Chương 2: hành vi vi phạm hành chính, hình thức xử phạt và biện pháp khắc phục hậu quả gồm 3 mục, 61 điều

Chương 3: thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính gồm 6 điều

Chương 4: điều khoản thi hành gồm 3 điều

Quy định việc xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh, cư trú và đi lại của người nước ngoài tại Nghị định 167/2013/NĐ-CP

Tại Điều 17 Nghị định 167/2013/NĐ-CP có quy định nội dung vi phạm các quy định về xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh, cư trú và đi lại. Trong điều này, có 9 khoản, cụ thể nêu rõ mực phạt, hình thức xử phạt bổ sung và biện pháp khắc phục hậu quả đối với hành vi vi phạm trong lĩnh vực xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh, cư trú, đi lại của người nước ngoài trên lãnh thổ Việt Nam.

Hãy xem chi tiết toàn văn Nghị định 167/2013/NĐ-CP để tìm hiểu vấn đề này.

Nghị định 167/2013/NĐ-CP được chính phủ ban hành ngày 12/11/2013 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 28/12/2013. Khi các bạn đã lỡ có những hành vi vi phạm trong lĩnh vực xuất nhập cảnh Việt Nam các bạn cần khẩn trương trình diện tại cơ quan có thẩm quyền và chấp nhận chịu các hình thức xử lý theo quy định của pháp luật, tránh tình trạng mức phạt bị tăng lên, các bạn bị cấm nhập cảnh Việt Nam.

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top