Home Ngữ pháp + bài tập trắc nghiệm tiếng Anh online

Ngữ pháp + bài tập trắc nghiệm tiếng Anh online

Các bài trắc nghiệm tiếng Anh online và tổng hợp ngữ pháp tiếng Anh cần biết, các giới từ và việc sử dụng giới từ, các thì trong tiếng Anh…

Bài tập trắc nghiệm among và between online có đáp án (Bài 5)

bài tập trắc nghiệm among và between

Bài tập trắc nghiệm among và between online có đáp án (Bài 5) gồm 10 câu / 50 câu được người bản xứ soạn thảo và thiết kế dạng trắc nghiệm between và among, đặc biệt là phần giải thích chi tiết cho từng đáp án đúng. Phải click xem đường dẫn dưới đây để

Bài tập về giới từ chỉ thời gian trắc nghiệm có đáp án (21A)

bài tập về giới từ có đáp án

Bài tập về giới từ chỉ thời gian trắc nghiệm có đáp án (21A) được người bản xứ biên soạn và được thiết kế dạng câu hỏi trắc nghiệm có đáp án, đặc biệt là phần giải thích chi tiết cho mỗi đáp án đúng, sau khi nhấn nút XEM KẾT QUẢ. Chúng ta BẮT

Bài tập về giới từ chỉ thời gian trắc nghiệm có đáp án (19A)

bài tập trắc nghiệm giới từ tiếng anh online

Bài tập về giới từ chỉ thời gian trắc nghiệm có đáp an (19A) liên quan đến 3 giới từ chỉ thời gian at, on in. Bài này tuy không khó, nhưng nếu không xem lại cấu trúc ngữ pháp và cách dùng giới từ chỉ thời gian cũng không đạt điểm 10/10. Chúng ta

Bài tập trắc nghiệm phrasal verbs (cụm động từ) (bài 11)

Bài tập trắc nghiệm phrasal verbs (cụm động từ) (bài 11) gồm 10 câu / 1500 câu được biên tập bởi người bản xứ và được thiết kế dạng bài tập viết lại câu với phrasal verbs hay dạng trắc nghiệm phrasal verbs có đáp án. Chúng ta biết rằng phrasal verb được người bản

1000 cụm động từ thường gặp trong tiếng Anh (phrasal verb)

tra cứu nhanh 1000 cụm động từ thường gặp trong tiếng Anh (phrasal verb)

1000 cụm động từ thường gặp trong tiếng Anh (phrasal verb) được sưu tâm dạng song ngữ Anh-Việt để mang lại việc tra cứu nhanh cụm động từ cần tìm. Chúng ta biết cụm động từ rất thường dùng trong đàm thoại tiếng Anh giống như người Việt ta dùng tục ngữ trong đời sống

Công thức và cách dùng thì tương lai đơn đầy đủ, hay nhất

công thức thì tương lai đơn

Thì tương lai đơn là một thì rất quan trọng trong 16 thì trong tiếng Anh, việc hiểu được công thức thì tương lai đơn và cách dùng thì tương lai đơn là hiểu được thì tương lai đơn, trong đó thì tương lai đơn dùng để diễn tải sự việc, hiện tượng sẽ xảy

Bài tập thì tương lai đơn trắc nghiệm online có đáp án (Bài 2)

bài tập tương lai đơn

Bài tập thì tương lai đơn trắc nghiệm online có đáp án (Bài 2) gồm 10 câu dành cho người mới học thì tương lai đơn, bài tập được bố trí đơn giản để người học nhớ lại công thức thì tương lai đơn: S + will / shall + V bỏ “to”. Yêu cầu:

Bài tập trắc nghiệm giới từ tiếng Anh trực tuyến (Bài 11A – có đáp án)

bài tập trắc nghiệm giới từ tiếng anh trực tuyến

Bài tập trắc nghiệm giới từ tiếng Anh trực tuyến (Bài 11A – có đáp án) gồm 10 câu được sưu tầm, có đáp án và giải thích cụ thể cho từng câu, rất hay và hữu ích. Mục đích chính của Bài tập trắc nghiệm giới từ tiếng Anh online là giúp cho bạn