Người nước ngoài vào Việt Nam làm việc xin nhập cảnh như thế nào?

Để tạo điều kiện cho người nước ngoài vào làm việc ở Việt Nam, đồng thời giúp người nước ngoài thuận lợi trong việc xin nhập cảnh Việt Nam, Ban Chỉ đạo Quốc gia Phòng chống dịch Covid-19 đã ban hành công văn số 2847/CV-BCĐ ngày 23/5/2020 về việc hỗ trợ cho người nước ngoài là nhà đầu tư, chuyên gia kỹ thuật, lao động tay nghề cao, nhà quản lý doanh nghiệp nhập cảnh Việt Nam để làm việc.

người nước ngoài vào Việt Nam làm việc xin nhập cảnh như thế nào

Thực hiện công văn này, mới đây, các cơ quan có thẩm quyền tiến hành tiếp nhận và giải quyết thủ tục xin nhập cảnh cho người nước ngoài vào làm việc, cụ thể hồ sơ xin nhập cảnh cho người nước ngoài làm việc tại Việt Nam gồm:

1. Hồ sơ pháp nhân công ty (sao y công chứng)

2. Công văn NA2 – đề nghị xét duyệt, kiểm tra nhân sự người nước ngoài nhập cảnh

3. Công văn chấp thuận của Ủy Ban Nhân dân tỉnh/thành phố gửi Cục Quản lý Xuất Nhập cảnh kèm danh sách khách nước ngoài (bản chính)

4. Công văn của Sở Y tế tỉnh/ thành phố kèm phương án cách ly (sao y công chứng)

5. Nếu người nước ngoài nhập cảnh qua cửa khẩu đường bộ: Công văn của Ủy Ban Nhân dân và Sở Y tế nơi có cửa khẩu (sao y công chứng)

6. Vé máy bay (nếu người nước ngoài nhập cảnh qua cửa khẩu hàng không)

Tìm hiểu thêm về thủ tục xin nhập cảnh Việt Nam và thủ tục xin cấp thẻ tạm trú, xin giấy phép lao động ở Việt Nam, các bạn vui lòng liên hệ với PNVT của chúng tôi nhé.

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top