NNN vi phạm quy định visa, thẻ tạm trú xử phạt thế nào?

Từ ngày 01/01/2022, Nghị định 144/2021/NĐ-CP chính thức có hiệu lực. Trong nghị định nêu rõ các nội dung và hình thức xử phạt vi phạm về xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh, cư trú và đi lại đối với người nước ngoài (NNN).

Căn cứ vào tính chất, mức độ vi phạm, cá nhân, tổ chức vi phạm còn có thể bị áp dụng một hoặc nhiều hình thức xử phạt. Dưới đây là 1 phần nội dung liên quan đến việc xử phạt hành chính với người nước ngoài vi phạm quy định về xuất, nhập cảnh, cư trú ở Việt Nam:

  • .Người nước ngoài sử dụng chứng nhận tạm trú, gia hạn tạm trú, thẻ tạm trú, không cấp đổi thẻ thường trú ở Việt Nam quá thời hạn dưới 16 ngày mà không được cơ quan có thẩm quyền cho phép sẽ bị phạt tiền từ 500.000 đồng đến 2.000.000 đồng.
  • Người nước ngoài sử dụng chứng nhận tạm trú, gia hạn tạm trú, thẻ tạm trú, không cấp đổi thẻ thường trú ở Việt Nam quá thời hạn từ 16 ngày đến dưới 30 ngày mà không được cơ quan có thẩm quyền cho phép, sẽ bị phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng.
  • Người nước ngoài sử dụng chứng nhận tạm trú, gia hạn tạm trú, thẻ tạm trú, không cấp đổi thẻ thường trú ở Việt Nam quá thời hạn từ 30 ngày đến dưới 60 ngày mà không được cơ quan có thẩm quyền cho phép sẽ bị phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng.

người nước ngoài vi phạm quy định visa, thẻ tạm trú xử phạt thế nào

  • Người nước ngoài sử dụng chứng nhận tạm trú, gia hạn tạm trú, thẻ tạm trú, không cấp đổi thẻ thường trú quá thời hạn từ 60 ngày đến dưới 90 ngày mà không được cơ quan có thẩm quyền cho phép sẽ bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng.
  • Người nước ngoài nhập cảnh hoạt động không đúng mục đích, chương trình đã đề nghị xin cấp thị thực, thẻ tạm trú hoặc gia hạn tạm trú sẽ bị phạt tiền từ 15.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng.
  • Người nước ngoài sử dụng chứng nhận tạm trú, gia hạn tạm trú, thẻ tạm trú, không cấp đổi thẻ thường trú quá thời hạn từ 90 ngày trở lên mà không được cơ quan có thẩm quyền cho phép sẽ bị phạt tiền từ 15.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng.
  • Cơ quan, tổ chức sử dụng người nước ngoài lao động, làm việc nhưng không làm thủ tục mời, bảo lãnh cấp thị thực, thẻ tạm trú (trừ trường hợp thuộc diện được chuyển đổi mục đích theo quy định của pháp luật) sẽ bị phạt tiền từ 15.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng.

Để biết thêm thông tin chi tiết về các nội dung vi phạm và các hình thức xử phạt vi phạm xuất  nhập cảnh, cư trú tại Việt Nam khác vui lòng xem toàn Nghị định 144/2021/NĐ-CP.

Xem thêm:

Luật xuất nhập cảnh Việt Nam 2019

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top