Phôi bằng tiếng Anh là gì?

Phôi bằng tiếng Anh là gì? là thuật ngữ mà biên dịch tiếng Việt sang tiếng Anh còn phân vân, không biết phải dùng từ nào cho đúng. Để dịch được Phôi bằng tiếng Anh là gì, chúng ta không thể nào dịch theo từ mà ra nghĩa được, phải hiểu bản chất của thuật ngữ”phôi bằng” là gì thì mới chuyển tải đúng nghĩa.

phôi bằng tiếng anh là gì

Phôi bằng tiếng Anh là gì?

Phôi bằng phải hiểu theo nghĩa tiếng Việt là gì? Phôi bằng là bằng cấp được cơ quan chức năng in ấn, chừa trống thông tin của thí sinh tốt nghiệp, thông tin cá nhân gồm họ tên, ngày sinh, quê quán, tốt nghiệp ngành học nào, ngày tốt nghiệp…

Nghĩa là phôi bằng có sẵn những thông tin khuôn, chỉ chờ thông tin của người tốt nghiệp là xong, tuy nhiên, phải có chữ ký và con dấu của trường cấp, như hiệu trưởng, hiệu phó.

Như vậy, sau khi hiểu Phôi bằng là gì thì chúng ta dễ dàng diễn tả hơn, có thể dùng những thuật ngữ tiếng Anh sau:

  • Blank diploma (không phải là trống, ý là có những thông tin khung)
  • Blank diploma certificate
  • Blank diploma paper
  • Blank diploma document  (xem thêm thẻ tạm trú cho người nước ngoài)
  • Printable blank diploma
  • Blank diploma template certificate
  • Certificate frame
  • Blank college diploma

Chữ diploma có thể thay thể bằng degree / certificate

Những chữ certificate thường theo nghĩa chứng chỉ, diploma cho bằng cao đẳng và đại học, còn degree là bằng đại học trở lên.

Như vậy Phôi bằng tiếng Anh là gì? bạn đã có câu trả lời và nhiều cả trả lời nữa, quan trọng là hiểu được bản chất của nghĩa tiếng Việt của phôi bằng. Nếu bạn thắc mắc hoặc góp ý, vui lòng comments bên dưới, cám ơn!

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top