Phòng Quản lý xuất nhập cảnh công an tỉnh Bắc Giang

Phòng Quản lý xuất nhập cảnh công an tỉnh Bắc Giang (Bac Giang Office of Immigration) là cơ quan giải quyết các thủ tục xuất nhập cảnh trên địa bàn của tỉnh Bắc Giang.  Xem trang điện tử khai báo tạm trú cho người nước ngoài tại địa chỉ https://bacgiang.xuatnhapcanh.gov.vn/.

phòng xuất nhập cảnh bắc giang

Tìm hiểu Phòng Quản lý xuất nhập cảnh công an tỉnh Bắc Giang

Phòng quản lý xuất nhập cảnh công an tỉnh Bắc Giang sẽ hỗ trợ giải quyết các thủ tục xuất nhập cảnh trên địa bàn của tỉnh.

Bạn có thể tìm hiểu về Phòng Quản lý Xuất nhập cảnh Bắc Giang qua địa chỉ website sau: http://www.conganbacgiang.gov.vn/.

Gia hạn thẻ tạm trú cho người nước ngoài

Phòng Quản lý xuất nhập cảnh công an tỉnh Bắc Giang giải quyết những thủ tục nào?

Phòng quản lý xuất nhập cảnh công an tỉnh Bắc Giang sẽ hướng dẫn và giải quyết các thủ tục xuất nhập cảnh sau:

 • Khai báo tạm trú cho người nước ngoài trực tuyến
 • Khai báo tạm trú cho người nước ngoài ở Việt Nam tại Công an cấp xã
 • Cấp giấy xác nhận không có tiền án cho công dân Việt Nam đi lao động có thời hạn ở nước ngoài (Đài Loan) tại Công an cấp tỉnh
 • Cấp giấy phép xuất nhập cảnh cho người không quốc tịch cư trú tại Việt Nam
 • Cấp giấy phép vào khu vực cấm, khu vực biên giới cho người nước ngoài tại Công an cấp tỉnh
 • Cấp lại thẻ thường trú cho người nước ngoài tại Việt Nam tại Công an cấp tỉnh
 • Cấp đổi thẻ thường trú cho người nước ngoài tại Việt Nam tại Công an cấp tỉnh

Dịch vụ làm thẻ tạm trú cho người nước ngoài

 • Cấp thẻ thường trú cho người nước ngoài tại Việt Nam
 • Khai báo tạm trú cho người nước ngoài của cơ sở lưu trú không phải là khách sạn với Công an cấp tỉnh
 • Khai báo tạm trú cho người nước ngoài của cơ sở lưu trú là khách sạn với Công an cấp tỉnh qua trang thông tin điện tử
 • Gia hạn tạm trú cho người nước ngoài tại Việt Nam
 • Cấp thị thực cho người nước ngoài tại Việt Nam
 • Cấp thẻ tạm trú cho người nước ngoài tại Việt Nam tại Công an cấp tỉnh
 • Đăng ký thường trú tại Việt Nam đối với công dân Việt Nam định cư ở nước ngoài
 • Sửa đổi, bổ sung hộ chiếu phổ thông
 • Cấp lại hộ chiếu phổ thông
 • Cấp hộ chiếu phổ thông
 • Cấp giấy xác nhận nhân sự của công dân Việt Nam ở nước ngoài

Cơ quan quản lý chuyên môn của Phòng Quản lý xuất nhập cảnh công an tỉnh Bắc Giang

Phòng Quản lý xuất nhập cảnh công an tỉnh Bắc Giang chịu sự quản lý về mặt chuyên môn của Cục Quản lý xuất nhập cảnh Việt Nam.
Một số trường hợp phức tạp về thủ tục xuất nhập cảnh sẽ do Cục Quản lý xuất nhập cảnh Việt Nam giải quyết. Vì vậy, bạn hãy liên hệ trực tiếp đến Phòng quản lý xuất nhập cảnh công an tỉnh Bắc Giang để được tư vấn và hỗ trợ.

Và khi khai báo tạm trú cho người nước ngoài qua trang thông tin điện tử, bạn có thể truy cập địa chỉ sau của Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh Bắc Giang: https://bacgiang.xuatnhapcanh.gov.vn/.

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top