Phòng Quản lý xuất nhập cảnh công an tỉnh Hải Dương

Phòng Quản lý xuất nhập cảnh công an tỉnh Hải Dương (Hai Duong Immigration Office) là cơ quan giải quyết các thủ tục xuất nhập cảnh của tỉnh Hải Dương. Địa chỉ: 32 Nguyễn Trãi, TP. Hải Dương, tỉnh Hải Dương. Bạn có thể tìm hiểu về Phòng Quản lý Xuất nhập cảnh Hải Dương qua địa chỉ website sau: http://congan.haiduong.gov.vn/.

phòng xuất nhập cảnh hải dương

Thông tin liên hệ với Phòng Quản lý xuất nhập cảnh công an tỉnh Hải Dương

Phòng quản lý xuất nhập cảnh công an tỉnh Hải Dương đang toạ lạc tại địa chỉ: 132 Nguyễn Trãi, TP. Hải Dương, tỉnh Hải Dương.
Bạn có thể tìm hiểu về Phòng Quản lý Xuất nhập cảnh Hải Dương qua địa chỉ website sau: http://congan.haiduong.gov.vn/.

Hồ sơ làm thẻ tạm trú cho người nước ngoài

Phòng Quản lý xuất nhập cảnh công an tỉnh Hải Dương giải quyết những thủ tục nào?

Phòng quản lý xuất nhập cảnh công an tỉnh Hải Dương sẽ hướng dẫn và giải quyết các thủ tục xuất nhập cảnh sau:

• Cấp thị thực cho người nước ngoài

• Khai báo tạm trú cho người nước ngoài tại Việt Nam qua trang thông tin điện tử

• Khai báo tạm trú cho người nước ngoài tại Việt Nam bằng Phiếu khai báo tạm trú

• Đăng ký thường trú tại Việt Nam đối với công dân Việt Nam định cư ở nước ngoài

• Cấp thẻ tạm trú cho người nước ngoài tại Việt Nam

Thường trú và tạm trú khác nhau như thế nào

• Cấp giấy xác nhận nhân sự của công dân Việt Nam ở nước ngoài

• Cấp lại hộ chiếu đối với các trường hợp sau: hộ chiếu bị mất; bị hư hỏng; còn thời hạn nhưng cần cấp lại; tách trẻ em trong hộ chiếu của mẹ hoặc cha.

• Sửa đổi, bổ sung hộ chiếu phổ thông

• Trình báo mất hộ chiếu

• Hướng dẫn thủ tục cấp hộ chiếu phổ thông…

Cơ quan quản lý chuyên môn của Phòng Quản lý xuất nhập cảnh công an tỉnh Hải Dương

Phòng Quản lý xuất nhập cảnh công an tỉnh Hải Dương chịu sự quản lý về mặt chuyên môn của Cục Quản lý xuất nhập cảnh Việt Nam.

Một số trường hợp phức tạp về thủ tục xuất nhập cảnh sẽ do Cục Quản lý xuất nhập cảnh Việt Nam giải quyết. Bạn có thể liên hệ với Phòng Quản lý xuất nhập cảnh công an tỉnh Hải Dương qua số điện thoại: 02203.857.736; 069.2829382, Fax: 069.2829009.
Và khi khai báo tạm trú cho người nước ngoài qua trang thông tin điện tử, bạn có thể truy cập địa chỉ sau của Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh Hải Dương https://haiduong.xuatnhapcanh.gov.vn/.

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top