Phòng xuất nhập cảnh công an tỉnh Thái Nguyên

Phòng xuất nhập cảnh Thái Nguyên (Thai Nguyen Immigration Office) hay Phòng quản lý xuất nhập cảnh công an tỉnh Thái Nguyên là cơ quan quản lý nhà nước sẽ giúp người nước ngoài thực hiện các thủ tục khai báo tạm trú, cấp thẻ tạm trú, cấp thị thực cho người nước ngoài trên địa bàn của tỉnh.

phòng xuất nhập cảnh tỉnh thái nguyên

Thông tin liên hệ của Phòng xuất nhập cảnh Thái Nguyên?

Phòng xuất nhập cảnh Thái Nguyên là cơ quan giải quyết các thủ tục hành chính liên quan đến thủ tục xuất nhập cảnh. Bạn có thể liên hệ với cơ quan này theo địa chỉ sau: 17 đường Cách mạng Tháng 8, Phường Trưng Vương, Tp. Thái Nguyên.

Điện thoại liên hệ: 0692669166 , Fax: 02803859488

Thẻ tạm trú kết hôn

Một số thủ tục do Phòng xuất nhập cảnh Thái Nguyên giải quyết?

 Khai báo tạm trú cho người nước ngoài của cơ sở lưu trú là khách sạn với Công an cấp tỉnh qua mạng máy tính

 Khai báo tạm trú cho người nước ngoài của cơ sở lưu trú không phải là khách sạn với Công an tỉnh

 Cấp giấy chứng nhận về nước cho nạn nhân là công dân Việt Nam bị mua bán ra nước ngoài tại Công an tỉnh

 Gia hạn tạm trú cho người nước ngoài tại Việt Nam

 Đăng ký thường trú tại Việt Nam đối với công dân Việt Nam định cư ở nước ngoài

 Cấp thị thực cho người nước ngoài tại Việt Nam

 Cấp thẻ thường trú cho người nước ngoài tại Việt Nam

 Cấp lại thẻ thường trú cho người nước ngoài tại Việt Nam tại Công an cấp tỉnh

 Cấp giấy phép xuất nhập cảnh cho người không quốc tịch cư trú tại Việt Nam

 Cấp giấy phép vào khu vực cấm

 Cấp đổi thẻ thường trú cho người nước ngoài tại Việt Nam tại Công an tỉnh

 Cấp thông hành nhập xuất cảnh tại Công an tỉnh Thái Nguyên

 Cấp lại thẻ tạm trú cho người nước ngoài, người Việt Nam mang hộ chiếu nước ngoài

 Cấp giấy xác nhận không có tiền án cho công dân Việt Nam đi lao động có thời hạn ở nước ngoài (Đài Loan) tại Công an cấp tỉnh

 Cấp thẻ tạm trú cho người nước ngoài, người Việt Nam mang hộ chiếu nước ngoài

 Cấp đổi thẻ tạm trú cho người nước ngoài, người Việt Nam mang hộ chiếu nc ngoài

 Cấp, bổ sung, sửa đổi thị thực và gia hạn tạm trú cho người nước ngoài, người Việt Nam mang hộ chiếu nước ngoài

 Sửa đổi, bổ sung hộ chiếu phổ thông tại Công an tỉnh Thái Nguyên

 Cấp lại hộ chiếu phổ thông tại Công an tỉnh Thái Nguyên

 Cấp hộ chiếu phổ thông tại Công an tỉnh Thái Nguyên

Khai báo tạm trú cho người nước ngoài tại Phòng quản lý xuất nhập cảnh công an tỉnh Thái Nguyên

Phòng quản lý xuất nhập cảnh công an tỉnh Thái Nguyên – cơ quan giải quyết các thủ tục liên quan đến hoạt động xuất nhập cảnh của công dân Việt Nam, người nước ngoài đang lưu trú và làm việc trên địa bàn của tỉnh. Bạn có thể khai báo tạm trú cho người nước ngoài bằng cách truy cập vào trang: https://thainguyen.xuatnhapcanh.gov.vn/.

Qua trang website trên, bạn sẽ biết thành phần hồ sơ, trình tự thực hiện các thủ tục của Phòng xuất nhập cảnh Thái Nguyên. Nếu bạn cần được tư vấn và hỗ trợ thêm có thể liên hệ với PNVT- công ty tư vấn và hỗ trợ giải quyết các thủ tục hành chính cho người nước ngoài tại Việt Nam.

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top