Home Văn bản pháp luật Quyết định 22/2021/QĐ-UBND Tỉnh Trà Vinh về tạm trú của NNN

Quyết định 22/2021/QĐ-UBND Tỉnh Trà Vinh về tạm trú của NNN

Người nước ngoài là nhà quản lý, giám đốc điều hành, chuyên gia ở các khu công nghiệp tỉnh Trà Vinh cần biết quyết định 22/2021/QĐ-UBND. Đây là văn bản  về tạm trú và quản lý tạm trú đối với người nước ngoài tại doanh nghiệp trong các khu công nghiệp  trên địa bàn tỉnh Trà Vinh, đã được ban hành ngày 25 tháng 10 năm 2021.

Điều kiện tạm trú tại doanh nghiệp trong các khu công nghiệp Trà Vinh

Việc tạm trú của người nước ngoài phải đáp ứng điều kiện theo quy định tại khoản 3 Điều 29 Nghị định số 82/2018/NĐ-CP của Chính phủ, cụ thể như sau:

  1. Để phục vụ hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.
  2. Không kèm theo gia đình và người thân.
  3. Phải tuân thủ thủ tục đăng ký và khai báo tạm trú theo quy định hiện hành về nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam.
  4. Nơi ở (khu nhà ở) của người nước ngoài phải bố trí riêng biệt với khu sản xuất, văn phòng; đáp ứng các tiêu chuẩn theo quy định của pháp luật về xây dựng đối với nhà ở; doanh nghiệp trong các khu công nghiệp có trách nhiệm đăng ký tạm trú cho người nước ngoài; cam kết đảm bảo an ninh, trật tự và không ảnh hưởng đến hoạt động của khu công nghiệp.
Quyết định 22/2021/QĐ-UBND Tỉnh Trà Vinh về tạm trú với người nước ngoài

Trách nhiệm của người nước ngoài tạm trú tại doanh nghiệp trong các khu công nghiệp Trà Vinh

  1. Tuân thủ các quy định có liên quan đến việc tạm trú tại doanh nghiệp.
  2. Cung cấp đầy đủ các thông tin, giấy tờ liên quan đến việc tạm trú và đăng ký tạm trú tại khu nhà ở của doanh nghiệp.
  3. Chịu trách nhiệm trước pháp luật khi có hành vi vi phạm pháp luật và vi phạm Quy định này.

Trách nhiệm của doanh nghiệp trong các khu công nghiệp

  1. Thực hiện đúng quy định về tạm trú cho người nước ngoài tại doanh nghiệp theo quy định tại Điều 4 Quy định này và các quy định của pháp luật có liên quan.
  2. Đảm bảo điều kiện về an ninh, trật tự, phòng cháy, chữa cháy đối với khu nhà ở cho người nước ngoài theo quy định. Thường xuyên kiểm tra, nhắc nhở nhằm phòng ngừa, ngăn chặn các hành vi vi phạm của người nước ngoài tạm trú tại doanh nghiệp làm ảnh hưởng đến an ninh trật tự, an toàn phòng cháy, chữa cháy và hoạt động của khu công nghiệp. Liên đới chịu trách nhiệm khi để xảy ra hành vi vi phạm của người nước ngoài làm ảnh hưởng đến an ninh, trật tự, an toàn phòng, chống cháy nổ trong khu công nghiệp.
  3. Chịu trách nhiệm trước pháp luật khi có hành vi vi phạm pháp luật và vi phạm Quy định này.
5/5 - (1 bình chọn)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *