Thẻ tạm trú cho thành viên góp vốn của công ty trách nhiệm hữu hạn

Thành viên góp vốn của công ty trách nhiệm hữu hạn là đối tượng được cấp thẻ tạm trú mà không phải qua khâu xin giấy phép lao động. Tuy nhiên, thực tế có một số khó khăn về thủ tục xin thẻ tạm trú làm cho một số người nước phải dường như không thể thực hiện được. Vì vậy, chúng tôi giới thiệu Dịch vụ thẻ tạm trú cho thành viên góp vốn của công ty trách nhiệm hữu hạn để giúp người nước ngoài giải quyết những khó khăn họ đang gặp phải.

the tam tru cho thanh vien cong ty trach nhiem huu han

Điều kiện để thành viên góp vốn của công ty trách nhiệm hữu hạn không thuộc diện cấp giấy phép lao động

Thành viên góp vốn của công ty trách nhiệm hữu hạn là ai? – Theo quy định thì Thành viên góp vốn của công ty trách nhiệm hữu hạn không thuộc diện cấp giấy phép lao động là những người có tên trong giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (đối với công ty trách nhiệm hữu hạn), là những người có góp vốn thật sự, không phải là giám đốc được thuê. Nếu giám đốc được thuê thì thuộc diện phải xin giấy phép lao động vậy. Và giám đốc hay tổng giám đốc được thuê làm người đại diện pháp luật của công ty dưới dạng Thư bổ nhiệm giám đốc/tổng giám đốc.

Điều kiện để thành viên góp vốn của công ty trách nhiệm hữu hạn sẽ được cấp thẻ tạm trú

Căn cứ để xác nhận là thành viên góp vốn của công ty trách nhiệm hữu hạn là người có tên trong giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (đối với công ty trách nhiệm hữu hạn), là những người có góp vốn thật sự, không phải là giám đốc được thuê. Ngoài ra có thể căn cứ vào bảng phân chia lợi nhuận và tình hình sản xuất kinh doanh kinh doanh của công ty.

Đến với Thẻ Tạm Trú PNVT thì người nước ngoài là thành viên góp vốn của công ty trách nhiệm hữu hạn đều được cấp thẻ tạm trú không cần phải có giấy phép lao động.

Tại sao chọn Thẻ tạm trú cho thành viên góp vốn của công ty trách nhiệm hữu hạn của chúng tôi?

– Thủ tục thẻ tạm trú đơn giản hóa, đều do chúng tôi chuẩn bị, bạn chỉ cần ký tên và đóng dấu (xem cấp mới thẻ tạm trú)

– Đảm bảo 100% thẻ tạm trú được cấp

– Chi phí cạnh tranh nhất và kinh tế nhất vì không phải xin giấy phép lao động: Một khi buộc phải xin giấy phép lao động thì nhiều chi phí phát sinh đối với thủ tục xin giấy phép lao động và phải đóng thuế theo quy định nhà nước. Xem Thẻ tạm trú cho công dân đến từ lục địa đen

– Thời hạn thẻ tạm trú hình thức không giấy phép lao động có thể là 2-3 năm, trong khi thẻ tạm trú theo hình thức hợp đồng lao động thì chỉ tối đa 2 năm.

– Thời gian cấp thẻ tạm trú rất ngắn chỉ 07 ngày, trong khi nếu xin giấy phép lao động và thẻ tạm trú thì mất khoảng 1-2 tháng.

Nếu bạn có nhu cầu về Thẻ tạm trú cho thành viên góp vốn của công ty trách nhiệm hữu hạn, gọi ngay Thẻ Tạm Trú PNVT để tư vấn tốt nhất cho bạn!

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top