Thẻ tạm trú và quy định thời hạn tạm trú của người nước ngoài khi nhập cảnh Việt Nam

Theo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam (Luật số 51/2019/QH14) được ban hành ngày 25/11/2019 quy định, các trường hợp người nước ngoài nhập cảnh không có thẻ tạm trú còn giá trị sử dụng thì được cấp chứng nhận tạm trú, tại cửa khẩu với thời hạn như sau:

– Thời hạn tạm trú cấp bằng thời hạn thị thực (visa); trường hợp thị thực có ký hiệu DL thời hạn trên 30 ngày thì cấp tạm trú 30 ngày và được xem xét gia hạn tạm trú theo quy định;

– Đối với người được miễn thị thực theo điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên thì thời hạn tạm trú cấp theo quy định của điều ước quốc tế, nếu điều ước quốc tế không quy định thời hạn tạm trú thì cấp tạm trú 30 ngày;

– Đối với công dân của nước được Việt Nam đơn phương miễn thị thực thì cấp tạm trú 15 ngày, nếu vào đơn vị hành chính – kinh tế đặc biệt hoặc khu kinh tế ven biển thì cấp tạm trú theo quy định là 30 ngày;

– Đối với người vào khu kinh tế cửa khẩu thì cấp tạm trú 15 ngày./.

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top