Home Văn bản pháp luật Thông tư 04/2015/TT-BCA có quy định mẫu văn bản xin cấp thẻ tạm trú cho người nước ngoài tại Việt Nam

Thông tư 04/2015/TT-BCA có quy định mẫu văn bản xin cấp thẻ tạm trú cho người nước ngoài tại Việt Nam

Thông tư 04/2015/TT-BCA là văn bản quy định mẫu giấy tờ liên quan đến việc nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam. Thông tư do Bộ Công An ban hành nhằm hướng dẫn việc sử dụng các loại mẫu đối với người nước ngoài nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú tại Việt Nam và cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan.

thông tư số 04/2015/TT-BCA

Cấu trúc thông tư 04/2015/TT-BCA

Thông tư 04/2015/TT-BCA gồm 2 phần:

+ Phần 1: nội dung các điều khoản của thông tư 04/2015/TT-BCA, gồm 7 điều

+Phần 2: Các form (mẫu) liên quan đến việc nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam, gồm 25 mẫu, trong đó có 18 mẫu giấy tờ dùng cho cơ quan, tổ chức, cá nhân mời, bảo lãnh người nước ngoài nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú tại Việt Nam và 7 mẫu giấy tờ dùng cho cơ quan quản lý xuất nhập cảnh.

Hồ sơ làm thẻ tạm trú cho người nước ngoài

Các mẫu văn bản xin cấp thẻ tạm trú cho người nước ngoài được quy định thông tư 04/2015/TT-BCA

Theo quy định thông tư 04/2015/TT-BCA thì có 18 mẫu giấy tờ dùng cho cơ quan, tổ chức và cá nhân mời, bảo lãnh người nước ngoài nhập cảnh, xuất cảnh cư trú tại Việt Nam. Song với người nước ngoài xin cấp thẻ tạm trú thì thường phải khai các mẫu văn bản sau, tuỳ theo từng trường hợp cụ thể:

+ Công văn đề nghị cấp thẻ tạm trú (NA6).

+ Đơn bảo lãnh cấp thẻ tạm trú (NA7).

+ Tờ khai đề nghị cấp thẻ tạm trú cho người nước ngoài (NA8).

Để biết thêm thông tin chi tiết khi xin cấp thẻ tạm trú cho từng trường hợp cụ thể, bạn hãy gọi cho chúng tôi để được tư vấn miễn phí và hỗ trợ thêm nhé.

Căn cứ ban hành thông tư 04/2015/TT-BCA

Thông tư 04/2015/TT-BCA được ban hành ngày 05 tháng 01 năm 2015. Thông tư này được xây dựng trên các cơ sở sau:

+ Luật nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam năm 2014;

– Nghị định số 106/2014/NĐ-CP ngày 17/11/2014 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công an;

Thông tư 04/2015/TT-BCA có hiệu lực thi hành kể từ ngày 25/02/2015. Bạn có thể xem toàn văn thông tư này tại đây.

3/5 - (2 bình chọn)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *