Thông tư 219/2016/TT-BTC lệ phí xuất nhập cảnh Việt Nam

Thông tư 219/2016/TT-BTC lệ phí xuất nhập cảnh Việt Nam là văn bản quy định mới nhất về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực xuất nhập cảnh, quá cảnh, cư trú tại Việt Nam dành cho công dân Việt Nam và người nước ngoài tại Việt Nam.

Thông tư 219/2016/TT-BTC lệ phí xuất nhập cảnh Việt Nam

Mức lệ phí xuất nhập cảnh Việt Nam theo thông tư số 219/2016/TT-BTC

Thông tư 219/2016/TT-BTC về lệ phí xuất nhập cảnh Việt Nam được Bộ Tài Chính ban hành ngày 10/11/2016. Bạn có thể xem mức thu phí, lệ phí về lĩnh vực xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh, cư trú tại Việt Nam thông qua biểu mức thu phí, lệ phí ban hành kèm theo Thông tư này.

Hiện phí cấp thị thực và các giấy tờ có liên quan đến xuất nhập cảnh Việt Nam cho người nước ngoài thu bằng đồng Việt Nam, Đôla Mỹ (USD). Đối với mức thu quy định bằng USD thì được thu bằng USD hoặc thu bằng đồng Việt Nam trên cơ sở quy đổi từ USD ra đồng Việt Nam áp dụng tỷ giá USD mua vào theo hình thức chuyển khoản của Hội sở chính Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam tại thời điểm nộp phí hoặc cuối ngày làm việc liền trước ngày lễ, ngày nghỉ.

Thông tư 219/2016/TT-BTC

Thủ tục cấp lại thẻ tạm trú cho người nước ngoài

Cơ sở ban hành Thông tư 219/2016/TT-BTC về lệ phí xuất nhập cảnh Việt Nam

Thông tư 219/2016/TT-BTC là văn bản được xây dựng trên cơ sở căn cứ các văn bản dưới đây:

-Luật phí và lệ phí ngày 25 tháng 11 năm 2015;

-Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;

-Nghị định số 120/2016/NĐ-CP ngày 23 tháng 8 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật phí và lệ phí;

-Nghị định số 215/2013/NĐ-CP ngày 23 tháng 12 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;

Thông tư 219/2016/TT-BTC được áp dụng từ khi nào?

Thông tư 219/2016/TT-BTC của Bộ Tài Chính về quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực xuất nhập cảnh, quá cảnh, cư trú tại Việt Nam có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2017.

Việc ban hành Thông tư 219/2016/TT-BTC này đã thay thế Thông tư số 157/2015/TT-BTC ngày 08 tháng 10 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp hộ chiếu, thị thực, giấy tờ về nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú tại Việt Nam của Bộ Tài chính trước đó.

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top