Thủ tục, dịch vụ làm thẻ tạm trú cho người nước ngoài ở Việt Nam mới nhất

Thủ tục xin cấp thẻ tạm trú ĐT1, ĐT2, ĐT3

Thẻ tạm trú ký hiệu ĐT1, ĐT2, ĐT3 được chi tiết và cụ thể từ thẻ tạm trú ĐT. Ký hiệu thẻ tạm trú ĐT1, ĐT2, ĐT3 chính thức được áp dụng từ ngày 1/7/2020. Vậy thẻ tạm trú ĐT1, ĐT2, ĐT3 được cấp cho những đối tượng …

Thẻ tạm trú cho người nước ngoài ở Việt Nam

Thẻ tạm trú cho người nước ngoài tại Việt Nam có kích thước như giấy chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước. Người nước ngoài muốn lưu trú lâu dài ở Việt Nam phải là đối tượng có visa Việt Nam hoặc thẻ tạm trú Việt Nam …

Quy định làm thẻ tạm trú ở Việt Nam?

Chắc hẳn người nước ngoài nào cũng mong muốn làm được thẻ tạm trú để được lưu trú lâu dài, hợp pháp tại Việt Nam mà không phải gia hạn visa nhiều lần. Nhưng không phải ai cũng nắm các quy định pháp luật về việc làm thẻ …

Những trường hợp được cấp thẻ tạm trú

Những trường hợp được cấp thẻ tạm trú hay đối tượng được quy định cấp thẻ tạm trú sẽ được thể hiện trong văn bản pháp luật nào? Những trường hợp được cấp thẻ tạm trú gồm những ai? Điều kiện cần và đủ để được cấp thẻ …
EnglishVietnamUnknown