Home Thủ tục + Form mẫu Trang 13

Thủ tục + Form mẫu

Thủ tục xin cấp thẻ tạm trú: cấp mới, cấp lại, gia hạn cho tất cả các đối tượng đủ điều kiện (nhà đầu tư, người lao động, thân nhân đi cùng, người nước ngoài kết hôn với người Việt Nam). Đặc biệt hướng dẫn điền các Mẫu NA6, NA7, NA8,…đơn trình báo mất thẻ tạm trú…

Thông tin về người nước ngoài đề nghị cấp thẻ tạm trú – Mẫu N7B

Mẫu N7B THÔNG TIN VỀ NGƯỜI NƯỚC NGOÀI ĐỀ NGHỊ CẤP THẺ TẠM TRÚ (1) (kèm theo công văn số ……… ngày …./…../…… của …………………………) (2)   Ảnh   (3) 1- Họ và tên (viết chữ in hoa):………………………………………………………………………….. 2- Sinh ngày …. tháng ……năm …………………… 3- Giới tính: nam nữ 4- Quốc tịch gốc: …………………………………

Thủ tục cấp mới thẻ tạm trú (required documents to form a legal temporary residence card application)

thu tuc cap moi the tam tru, thu tuc cap the tam tru

Người nước ngoài tạm trú từ 1 năm trở lên được cơ quan quản lý xuất nhập cảnh có thẩm quyền thuộc Bộ Công an cấp thẻ tạm trú. Thẻ tạm trú có thời hạn 1 năm đến 3 năm. Người mang thẻ tạm trú được miễn thị thực khi xuất cảnh, nhập cảnh trong

Thủ tục làm thẻ tạm trú

quy định về cấp thẻ tạm trú cho người nước ngoài

Thủ tục làm thẻ tạm trú (required documents to form a legal application for a Vietnam temporary residence card) giúp bạn chuẩn bị một bộ hồ sơ hoàn chỉnh xin cấp thẻ tạm trú. Thủ tục làm thẻ tạm trú 1./ 01 văn bản đề nghị cấp thẻ tạm trú ( mẫu N7A ). Tờ

Thủ tục khai báo tạm trú cho người nước ngoài ở Việt Nam

mẫu na16

Thủ tục khai báo tạm trú cho người nước ngoài ở Việt Nam (How to register for foreigners’ stay in Vietnam) giúp bạn chuẩn bị hồ sơ cần thiết để khai báo tạm trú cho người nước ngoài. Căn cứ vào Thông tư liên tịch số 04/2002/TTLT-BCA-BNG ngày 29/1/2002 của Bộ Công an và Bộ

Đơn xin bảo lãnh cho người nước ngoài nhập cảnh – Mẫu N3/M

Mẫu NA7

Mẫu (Form) N3/M     ĐƠN BẢO LÃNH CHO NGƯỜI NƯỚC NGOÀI NHẬP CẢNH (1) APPLICATION FOR SPONSORING A VISA APPLICANT I/ – Người bảo lãnh (Details of the sponsor): 1- Họ và tên (chữ in hoa):……………………………………………… 2- Giới tính: Nam   Nữ      Full name (in block letters)                                                      Sex        Male   Female

Thủ tục cấp đổi thẻ tạm trú

Thủ tục cấp đổi thẻ tạm trú

Người nước ngoài tạm trú từ 1 năm trở lên được cơ quan quản lý xuất nhập cảnh có thẩm quyền thuộc Bộ Công an cấp thẻ tạm trú. Thẻ tạm trú có thời hạn 1 năm đến 3 năm. Người mang thẻ tạm trú được miễn thị thực khi xuất cảnh, nhập cảnh trong